Saturday , 19 August 2017

Sri MahaLakshmi Ashtothara Satha Nama Stotram

lakshmi-strotram
lakshmi-strotram

Lakshmi Ashtothara Sathanama Stotra

Sri Lakshmi Ashtothara Satha Nama Stothram also spelled Mahalakshmi Ashtothram Satha Nama Stotram or Lakshmi Ashtothara Sathanama Stotra or Lakshmi Astottara Satha Nama Stothram or Lakshmi Ashtottara Shata Namavali.

Lakshmi Ashtottara Shatanamam Stotra is one of the beautiful devotional Stotra dedicated to Goddess Mahalakshmi, the Goddess of Wealth. Lakshmi Ashtottara Sathanamavali (Shatanamavali) is the list of hundred names in praise of the Goddess Lakshmi.

Sri Lakshmi Ashtottara Sathanamavali Stotram

Sri Devyauvasa

Deva Deva Mahadeva thrikalagyya Maheswara |
Karunakara devesa bhakthanugraha karaka ||

Ashtothra satham Laskhmiya srothu michyami thatvatha: ||

Ishwara Uvacha

Devi sathu mahabaghe mahabakya prathayakam |

Sarvyasvarya karam punyam sarvapabha pranasanam |
Sarva thariththriya samanam sravanath bookthi mukthithaha ||

Rajavasyakaram divyam ghughyath ghughyathamam param |
Dhurlabham sarva devanam sathus sashti kalaspatham ||

Padmathinam varanthanam nithinam nithya dayakam |
Samasthadeva samsevyam animath eshta sithitham ||

Kimthara bhaghunochdena devi prathyaksha dayakam |
Thava preethyathya vachshyami smahithamana srunu ||

Ashtothra sathasyasya MahaLakshmisthu devatha |
Kileem bhijam padamithyuktham sakthisthu Bhuvaneswari ||

Anganyasa tharanyasa: sa ithyathi prakirththitha: ||

Ithyanam

Vande padmakaram prasanna vadhanam sowbhaghyadham bhaghyadham

Hasthabyam abhayapratham manikanair nanavithair bhusitham |
Bhakthabheeshta bhala pratham harihara brahmathibhis sevitham
parsve panghaja sanghapadma nithibhir uktham satha sathibhihi ||

Sarashijanayane sarojahasthe thavalatharamsugha kandhamalya sobhe |
Bhaghavathi harivallabhe manoghne Thirubhuvanabhoothikiri praseetha maghyam ||

Praghruthim vighruthim vidhyam sarvabhootha hithapratham |
Sraththam vibhuthim surabhim namami paramathmikam ||

Vasam padmalayam padmam susim suvaham suvatham sutham |
Thanyam hiranmayim Lakshmim nithyapushtam vibhavarim ||

Adhithim sa thithim dhiptham vasutham vasutharinim |
Namami kamalam kantham kamam shirotha sambhavam ||

Anughrahapatham bhuthim anakam harivallabham |
Asokam amrutham deeptham loka sokha vinasinim ||

Namami dharma nilayam karunam lokamataram |
Padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim ||

Padmodthbhavam padmamukim padmanabha priyam ramam |
Padmamala tharam devem padminim padmakanthinim ||

Punyakantham suprasannam prasathamukim prabham |
namami chandravathanam chandram chandra saghodharim ||

Chathurbhujam chandrarupam Indiram Indu seethalam |
Aahlatha jananim pushtim sivam sivakarim satheem ||

Vimalam visvajananim thushtim tharithriya nasinim |
Preethe pushkarinim santham sooklamalyamparam sriyam ||

Bhaskarim bhilvanilayam vararoham yesesvinim |
vasuntharam mutharangham harinim hemamalinim ||

Dhanadhanyakarim sithim sthrina sowmiyam subhapradham |
Nirupavesma kathanandham varalakshmim vasupratham ||

Subham hiranya prakaram samuthra dhanayam jayam |
Namami Mangalam devim vishnuvaksha: sthala sthitham ||

Vishnupathnim prasannakshim narayana samasritham |
Tharithriya thvamsinim devim sarvobhadrava varinim ||

Navadhurgham mahakalim brahma vishnu sivathmikam |
Thirukalannyatha sambhannam namami bhuvaneswarim ||

Lakshmim shirasamuthraraja dhanayam sriranga dhameswarim
Dasibhodha samastha deva vanitham lokaika deepankuram |

Srimanmantha kadhakshalaptha vibhavath brahmendra gangadharam
Thavam thrilokya kudumpinim sarasijam vanthe mukuntha priyam ||

Matharnamami kamale kamalayathakshi srivishnu hiruthkamalavasini viswamatha |
Shirothaje kamala khomala karbhagowri Lakshmi praseetha sathatham namatham sharanye ||

Thirikalam yojpeth vithvan shanmasam vijithenthiriya: |
Dharithriya dhavamsanam krithva sarvamaapnothi yethnatha: ||

Devi nama sahasreshu punyamashtotharam satham |
Yena shriya mavapnothi kodijanma dharithratha ||

Bhruhuvare satham dhimam padeth vathsaramathrakam |
Ashtaishwarya mavapnothi kubhera ewa bhothale ||

Dharithreyamochanam nama sthrothra mampaparam satham |
yehna sreya mavapnothi tharithra kodijathmasu ||

Bhatha vathu vubhuvan bhoghan anyas sayyujya mavapnuyath |
Pratha kale padeth nithyam sarva dhukghobha santhaye ||
padam suchincheyeth devim sarvabharana bhushitham ||

Tags: mahalaxmi stotram, strothram, stotharam, stothram, lakshmi stotram, puja, recieting, mantras, stotrams, lakshmi ashtottara stotram, lakshmi ashtothara stothram, mahalakshmi ashtotara stotram free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>