PostHeaderIcon Sai Baba Mantras and Slokas

Sai Maha Mantra

” OM Shirdi Vasaya Vidamahe Sachidananda
Dhimahi tanno Sai Prachodayath”

Sai Baba Jai Jai kaar

Ananta Koti Brahmand Nayak Rajadhiraj Yogiraj Parabrahma
Sadchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jay

Sai Shanti Mantra

” Loka Samasta Sukino Bhavantu
Aum ShantiH ShantiH ShantiH

tags: sai baba Mantra, shiridi sai baba Mantra, sai baba mantras, shiridi saibaba slokas, daily pujas, slokas

Leave a Reply

Search
Visitor Counter

Powered By Indic IME