Saturday , 29 April 2017

Lord Shiva Chalisa

lord-shiva-chalisa
lord-shiva-chalisa

SHIVA CHALISA

Jai Ganesh Girija Suvan
Mangal Mul Sujan
Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan

Jai Girija Pati Dinadayala
Sada Karat Santan Pratipala
Bhala Chandrama Sohat Nike Kanan Kundal Nagaphani Ke

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye
Mundamala Tan Chhara Lagaye
Vastra Khala Baghambar Sohain Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain

Maina Matu Ki Havai Dulari
Vama Anga Sohat Chhavi Nyari
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari Karat Sada Shatrun Chhayakari

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise
Sagar Madhya Kamal Hain Jaise
Kartik Shyam Aur Ganara-U Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Ka-U

Devan Jabahi Jaya Pukara
Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara
Kiya Upadrav Tarak Bhari Devan Sab Mili Tumahi Juhari

Turata Shadanana Apa Pathayau
Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau
Apa Jalandhara Asura Sanhara Suyash Tumhara Vidit Sansara

Tripurasur Sana Yudha Macha-I
  Sabhi Kripakar Lina Bacha-I
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari Purva Pratigya Tasu Purari

Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin
Sevak Astuti Karat Sadahin
Veda Nam Mahima Tab Ga-I Akatha Anandi Bhed Nahin Pa-I

Pragate Udadhi Mantan Men Jvala
Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala
Kinha Daya Tahan Kari Sara-I Nilakantha Tab Nam Kaha-I

Pujan Ramchandra Jab Kinha
Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari Kinha Pariksha Tabahin Purari

Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi
Kushal-Nain Pujan Chaha Soi
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var

Jai Jai Jai Anant Avinashi
Karat Kripa Sabake Ghat Vasi
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai
Bhramat Rahe Mohin Chain Na Avai
Trahi-Trahi Main Nath Pukaro
Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro
Lai Trishul Shatrun Ko Maro
Sankat Se Mohin Ana Ubaro

Mata Pita Bhrata Sab Hoi
Sankat Men Puchhat Nahin Koi
Svami Ek Hai Asha Tumhari
Ava Harahu Aba Sankat Bhari

Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin
Jo Koi Janche So Phal Pahin
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari
Kshamahu Nath Aba Chuka Hamari

Shankar Ho Sankat Ke Nishan
Vighna Vinashan Mangal Karan
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan
Sharad Narad Shisha Navavain

Namo Namo Jai Namah Shivaya
Sura Brahmadik Par Na Paya
Jo Yah Patha Karai Man Lai
Tapar Hota Hai Shambhu Saha-I

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari
Patha Karai So Pavan Hari
Putra-hin Ichchha Kar Koi
Nischaya Shiva Prasad Tehin Hoi

Pandit Trayodashi Ko Lavai
Dhyan-Purvak Homa Karavai
Trayodashi Vrat Kare Hamesha
Tan Nahin Take Rahe Kalesha

Dhupa Dipa Naivedya Charhavai
Anta Vasa Shivapur Men Pavai
Kahai Ayodhya Asha Tumhari
Jani Sakal Dukha Harahu Hamari

Nitya Nema kari Pratahi
Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana
Purna Karahu Jagadish

Doha

Prat-Kaal Ke Nityakarma Ke Pashchaat
Is Shiv Chalisa Ka Chaalis Baar Pratidin Paath Karne Se
Bhagwan Manokamna Purna Karenge

Chaupai

Jai Ganesh Girija Suvan, Mangal Mool Sujaan
Kahat Ayodhyadaas Tum, Deoo Abhay Vardaan

————————————————————–

Shiva Chalisa with Meaning

Jai Ganesh Girija Suvan
Mangal Mul Sujan
Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan

Glory to Lord Ganesh, the Divine Son of Goddess Girija, the cause of all auspiciousness and intelligence. Ayodha Dass (the composer of these verses) humbly requests that every one be blessed with the boon of being fearless.

Jai Girija Pati Dinadayala 
Sada Karat Santan Pratipala 
Bhala Chandrama Sohat Nike  Kanan Kundal Nagaphani Ke 

O Glorious Lord, consort of Parvati You are most merciful . You always bless the poor and pious devotees. Your beautiful form is adorned with the moon on Your forehead and on your ears are earrings of snakes’ hood. 

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye 
Mundamala Tan Chhara Lagaye 
Vastra Khala Baghambar Sohain  Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain 

The holy Ganges flows from your matted hair. The saints and sages are attracted by Your splendid appearance. Around Your neck is a garland of skulls. White ash beautifies Your Divine form and clothing of lion’s skin adorns Your body. 

Maina Matu Ki Havai Dulari 
Vama Anga Sohat Chhavi Nyari 
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari  Karat Sada Shatrun Chhayakari 

O Lord, the beloved daughter of Maina on Your left adds to Your splendid appearance. O Wearer of the lion’s skin, the trishul in Your hand destroys all enemies. 

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise 
Sagar Madhya Kamal Hain Jaise 
Kartik Shyam Aur Ganara-U  Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Ka-U 

Nandi and Shri Ganesh along with Lord Shiva appear as beautiful as two lotuses in the middle of an ocean.Poets and philosophers cannot describe the wonderful appearance of Lord Kartikeya and the dark complexioned Ganas (attendants).

Devan Jabahi Jaya Pukara 
Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara 
Kiya Upadrav Tarak Bhari  Devan Sab Mili Tumahi Juhari 

O Lord, whenever the Deities humbly sought Your assistance, You kindly and graciously uprooted all their problems. You blessed the Deities with Your generous help when the demon Tarak outraged them and You destroyed him.

Turata Shadanana Apa Pathayau 
Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau 
Apa Jalandhara Asura Sanhara  Suyash Tumhara Vidit Sansara 

O Lord, You sent Shadanan without delay and thus destroyed the evil ones Lava and Nimesh. You also destroyed the demon Jalandhara. Your renown is known throughout the world. 

Tripurasur Sana Yudha Macha-I 
Sabhi Kripakar Lina Bacha-I 
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari  Purva Pratigya Tasu Purari 

O Lord, Purari, You saved all Deities and mankind by defeating and destroying the demons Tripurasura. You blessed Your devotee Bhagirath and he was able to accomplish his vow after rigorous penance. 

Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin 
Sevak Astuti Karat Sadahin 
Veda Nam Mahima Tab Ga-I  Akatha Anandi Bhed Nahin Pa-I 

O Gracious One, devotees always sing Your glory. Even the Vedas are unable to describe Your greatness. No one is as generous as You. 

Pragate Udadhi Mantan Men Jvala 
Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala 
Kinha Daya Tahan Kari Sara-I  Nilakantha Tab Nam Kaha-I 

Lord, when the ocean was churned and the deadly poison emerged, out of Your deep compassion for all, You drank the poison and saved the world from destruction. Your throat became blue, thus You are known as Nilakantha.

 Pujan Ramchandra Jab Kinha 
Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi 
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari  Kinha Pariksha Tabahin Purari 

When Lord Rama worshipped You, He became victorious over the king of demons, Ravan. When Lord Rama wished to worship Thee with one thousand lotus flowers, the Divine Mother, to test the devotion of Shri Ram, hid all the flowers at Your request. 

Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi 
Kushal-Nain Pujan Chaha Soi 
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar 
Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var 

O Lord, You kept on looking at Shri Ram, who wished to offer His lotus-like eyes to worship Thee. When You observed such intense devotion, You were delighted and blessed Him. You granted His heart’s desire. 

Jai Jai Jai Anant Avinashi
Karat Kripa Sabake Ghat Vasi
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai

Bhramat Rahe Mohin Chain Na Avai  Glory be unto You O Gracious, Infinite, Immortal, All-pervading Lord. Evil thoughts torture me and I keep on travelling aimlessly in this world of mundane existence. No relief seems to be coming my way. 

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro
Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro
Lai Trishul Shatrun Ko Maro

Sankat Se Mohin Ana Ubaro  O Lord! I beseech Your help and seel your divine blessing at this very moment. Save and protect me. Destroy my enemies with Your Trishul. Release me from the torture of evil thoughts. 

Mata Pita Bhrata Sab Hoi
Sankat Men Puchhat Nahin Koi
Svami Ek Hai Asha Tumhari
Ava Harahu Aba Sankat Bhari 

O Lord, when I am in distress, neither my parents, brothers, sisters nor loved ones can relieve my suffering. I depend only on You. You are my hpe. Eliminate the cause of this tremendous torture and bless me with Your compassion. 

Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin
Jo Koi Janche So Phal Pahin
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari
Kshamahu Nath Aba Chuka Hamari 

O Lord, You bless the down-trodden with prosperity and grant wisdom to the ignorant. Lord, due to my limited knowledge, I omitted to worship Thee. Please forgive me and shower Your grace upon me. 

Shankar Ho Sankat Ke Nishan
Vighna Vinashan Mangal Karan
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan
Sharad Narad Shisha Navavain

 O Lord Sankar, You are the destroyer of all miseries. You remove the cause of all obstacles and grant Your devotees eternal bliss. The saints ans sages meditate upon Thy most beautiful form. Even celestial beings like Sharad and Narad bow in reverence to You. 

Namo Namo Jai Namah Shivaya
Sura Brahmadik Par Na Paya
Jo Yah Patha Karai Man Lai
Tapar Hota Hai Shambhu Saha-I 

O Lord, prostrations to You. Even Brahma is unable to describe Thy greatness. Whosoever recites these verses with faith and devotion receives Your infinite blessings.

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari
Patha Karai So Pavan Hari
Putra-hin Ichchha Kar Koi
Nischaya Shiva Prasad Tehin Hoi 

Devotees who chant these verses with intense love become prosperous by the grace of Lord Shiva. Even the childless wishing to have children, have their desires fulfilled after partaking of Shiva-prasad with faith and devotion. 

Pandit Trayodashi Ko Lavai
Dhyan-Purvak Homa Karavai
Trayodashi Vrat Kare Hamesha
Tan Nahin Take Rahe Kalesha 

On Trayodashi (13th day of the dark and bright fortnights) one should invite a pandit and devotely make offerings to Lord Shiva. Those who fast and pray to Lord Shiva on Trayodashi are always healthy and prosperous. 

Dhupa Dipa Naivedya Charhavai
Anta Vasa Shivapur Men Pavai
Kahai Ayodhya Asha Tumhari
Jani Sakal Dukha Harahu Hamari 

Whosoever offers incense, prasad and performs arti to Lord Shiva, with love and devotion, enjoys material happiness and spiritual bliss in this world and hereafter ascends to the abode of Lord Shiva. The poet prays that Lord Shiva removed the suffering of all and grants them eternal bliss. 

Nitya Nema kari Pratahi
Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana
Purna Karahu Jagadish

O Universal Lord, every morning as a rule I recite this Chalisa with devotion. Please bless me so that I may be able to accomplish my material and spiritual desires.

tags: shiva chalisa, lord shiva chalisa online, hindu devotional, slokas, mantras, free, online, siva chalisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>