Sunday , 20 August 2017

Category Archives: Vishnu

Lord MahaVishnu – Pictures and Wallpapers

adi-vishnu

                                                     tags: lord visnu, maha vishnu, mahaa vishunu, pictures, devotional pictures, divotional ,devotional pictures, sri hari, images, download, free, lord srivishnu, mahavishnu photos, hindu gods, gods pics Read More »

Lord Vishnu Aarti

lord-vishnu-aarti

Om jai jagdish harey, Swami jai jagdish harey Bhagt jano ke sankat, shan mein door karey Om jai jagdish hareyJo Dhiyavay phal pavay dukh binase man ka Swami dukh binase man ka Sukh Sampati ghar aavey kasht mitay tan ka Om jai jagdish harey Mat Pita tum mere, sharan pau kisaki Swami sharan pau kisaki Tum bin aur na duja ... Read More »

Lord Vishnu Ashtotharams

lord-visnu-ashtotharam

Sri Vishnu Ashtotharam Satanamavali- 108 names of Lord Vishnu. The 108 names of Vishnu is chanted partulalry on Wednesdays and on the days of Yekadasi. “Avikaaraya Suddhaya Nityaya Paramatmane Sadaikaruparupaya Vishnave  Prabhavishnave” !! Om Vishnave Namaha Om Jishnave Namaha Om Vashat Karaya Namaha Om Devadevaya Namaha Om VrushaKapaye Namaha Om DamoDaraya Namaha Om DeenaBandhave Namaha Om AadiDevaya Namaha Om Ditestutaya Namaha Om ... Read More »

Lord Vishnu Chalisa

lord-vishnu-chalisa

Vishnu Chalisa Jai jai jai shri jagat pati, jagadadhar anant Vishveshvar akhilesh aj, Sarveshvar Bhagvant. Jai jai Dhranidhar shruti sagar jayati Gadadhar sadgun agar. Shri Vasudev Devaki nandan Vasudev, nasan-bhav-phandan. Namo-namo sacharachar-svami paranbrahma prabhu namo namo namami. Namo-namo Tribhuvan pati Ish Kamala pati keshav yogish. Garudadhvaj aj, bhav bhai hari Murlidhar Hari Madan murari. Narayan shripati Purshottam Padmanabhi narhari sarvottam. ... Read More »

Vishnu Shodasa Nama Sthrotram

vishnu-shodasa-nama-sthotram

This is one of the prayers to be addressed to Lord Vishnu as soon as you wake up. It consists the twelve names of Lord Vishnu. Oushade Chinthaye Vishnum, Bhojane cha Janardhanam, Sayane Padmanabham cha, Vivahe cha Prajapathim. Yuddhe Chakradharam devam, Pravase cha Trivikramam, Narayanam Thanu thyage, Sreedharam  priya sangame, Duswapne smara , Govindam, Sankate Madhu soodhanam, Kanane Narasimham cha, ... Read More »

Putra Prapti Ashtakam and Mantra

Putra Prapti mantra and ashtakam

Putra Prapthi Mantra :  It is also known as SantanGopal Mantra Recieting mantra will give you a male child.. “Om Kleeng Shrreng Hreeng Jeeng Om Bhurbhuvah Swah Om Devaki Sut Govindam Vasudev Jagatpate Dehi Mey Tanayam Krishan Twamaham Sharanam Gatah Om Om Swah Bhuvah Bhuh Geeng Hreeng Shreeng Tweeng Om” Recite above mantra  one lakh times for Mantra Siddhi. It has ... Read More »

Sri Vishnu Sahasra Namam

shree_vishnu_sahastranaama-online

SHRI VISHNU SAHASRA NAAMA Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. ... Read More »

Sudarshana Ashtakam

vishnu_as_lord_sudarshana

Sudarshana Ashtakam is a highly powerful prayer dedicated to Lord Sudarshana, the main weapon of Lord Vishnu. Sudarshana Astakam was composed by Vedanta Desika. It is believed that those who chant Sudarshana Ashtakam with devotion will fulfill all his desires and will be able to remove any obstacles in life because of the glorious boon granting powers of the Lord ... Read More »

Purusha Sukhtam – Lord Vishnu Hymn

purusha-sukhtam

Vedic Hymn Purusha Suktam is one of the Pancha Suktams of the Sri Vaishnava Sampradaya. Purusha Suktam in praise of the great Gods of Vedas is Purusha, or Lord Vishnu/Narayana. Purusha Suktam – Sri Purusha Sukta Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi –rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade Om Shanthi, shanthi, Shanthi. Sahsra seerhaa ... Read More »