Friday , 28 July 2017

Category Archives: Ganesha

Siddhi Vinayaka Temple – Mumbai

sidhi vinayak temple

About Temple The Shree Sidhivinayak Ganapati Mandir is a Hindu temple dedicated to Lord Shri Ganesh. It is located in Prabhadevi, Mumbai, Maharastra. It was originally built by Laxman vithu and Deubai Patil on November 19, 1801. Though it is one of the richest temples in Mumbai, the current generation of Patil is staying in state of despair near the ... Read More »

Ganapathi Prardhana

ganapathi

Sankata Nasana Ganapathi Prarthana/Stotra or Sankata Nasana Ganesha Stotram is a prayer to Lord Ganesha which would destroy all sorrows. Sankada Nasana Ganapathi Prarthana/ Stotra is taken from the Narada Purana. As the name indicates, the SANKATA HARA GANAPATHI STOTRAM is a very powerful slokam. This sloka is chanted daily for three times (at least once) to get rid of ... Read More »

Ganesha Pratah Smaran

ganesha-pratah-smaran

sHri gaNEsha PrAtaH smaraNam prAtaH smarAmi gaNanAtham anAtha bandhuM sindUrapUra parishObhita ganDayugmam uddanDa vighnaparikhanDana chanDadanDam AkhanDalAdi suranAyankavRunda vandyam   1 prAtarnamAmi chaturAnana vandyamAnam icChAnukUlam akhilaM cha varaM dadAnam taM tundilaM dvirasanAdhipa yagnasUtraM putraM vilAsachaturaM shivayOH shivAya   2 prAtar bhajAmya bhayadaM khalu bhaktashOka dAvAnalaM gaNavibhuM varakunjarAsyam agnAnakAnana vinAshanahavyavAham utsAhavardhananmahaM sutamIshvarasaya   3 shlOka trayamidaM puNyaM sadA sAmrAjyadAyakam prAtarutthAya satataM yaH paThEt prayataH pumAn ... Read More »

Ganesh Aarti

ganesh-aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh DevaMata Jaaki Parvati Pita Mahadeva Laduvan Ka Bhog Lagey Sant Karey Seva Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Ek Dant Dayavant Char Bhuja Dhari Mastak Sindur Sohay Musey Ki Savari Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva Andhan Ko Aankh Det Koryan Ko Kaya Baanjhan Ko Putra Det ... Read More »

Gananayaka Ashtakam

gananayaka-ashtakam

GanaNayaka Ashtakam Ekadantam Mahaakaayam Taptakaajnchana sannibham LambodaraM VishaalaaxaM  Vande Ham GaNanaayakam Mounji Krishnajeenadharam NaagaYagnopaveethanam Bhalendu Sakalam Moulim, Vande Ham Gananayakam Chitraratna Vichitragam Chitrmaalaa Vibhushitham Kamarupadharam Devam, Vande Ham Gananayakam Gajavaktam SuraSreshtam, Karnachamara Bhushitham Pasamkusadharam Devam, Vande Ham Gananayakam Mushikootham maaruhya Devasura Mahaahavey Yooddukamam Mahaaveeram, Vande Ham Gananayakam Yaksha Kinnera Gandharva, Siddi Vidhyadharay Sadha Stuyamanam MahaaBhaahum, Vande Ham Gananayakam Ambika Hryudayanandham, ... Read More »

Shri Ganapati Atharvashirsha

ganapath-atharvashirsha

Shri Ganapati Atharvashirsha was written by Atharva Rishi who had Ganpati Darshan. It is customary to invoke the name of Lord Ganesha before beginning anything. Om Namste Ganpataye Tvameva Pratyaksham Tatvamasi Tvamev Kevalam Kartasi Tvamev Kevalam Dhartasi Tvamev Kevlam Hartasi Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi Tvam Sakshadatmasi Nityam || 1 || O Lord Ganesha I Pay my deep homage to you, ... Read More »

Sri Ganapathi Vandanam

ganapathi-vandanam

SRI GANESHA VANDANAM Suklaambaratharam Vishnum Sasivarnam Chaturbujam, Prasanna Vadhanam Dhayaye’t Sarva Vighnopa Santhaye. Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Maharrnisam, Ane’kadantam Bhakthaanam Ekadandham Upaasmahe. Gajaananam Bhuta Ganadhi Sevitam, Kapiththa Jambu Phala Saara Bhaksitham Umasutham Soka Vinaasa Kaarakam, Namaami Vighneswara Paadapankajam Sa Jayathi Sindura Vadhanoo Devoo Yathpaada pankaja smaranam Vaasaramani Riva Thamasaam Rasinnaasayathi Vignananam Sumukhascha Ekadhanthascha Kapilo Gajakarnakah Lambodharascha Vikatah Vignaraajo Vinayakah Dhoomakethur Ganaathyaksho Phaalachandro ... Read More »

Lord Ganesha – Wallpapers 2

gan-gan-ganesha

                                                           tags: ganesha wallapers, vinayaka wallapers, vigneshwara wallpapers, ganesha pictures, ganesh pics,free Read More »