Archive for the ‘Ganesha’ Category

PostHeaderIcon Ganesha Kavacham – Tamil M.S Subba Lakshmi

Vinayakar Kavacham is a great devotional video song in praise of Lord Vinayakar or Lord Ganesha. Devotees of Lord Ganesh can recite the Vinayaka Kavacham hymn and beseech Vigneshwara to protect them. This beautiful and powerful Ganesha Kavacham song is sung by MS Subbulakshmi.

Shri Vinayakar Kavacham Lyrics – Ganesha Kavacha Lyrics

Valar sikai-yai paraa-baramaai vayangu vinaayakar kaakka
Vaaindha senni alavu-padaa adhiga savundhara dhega madhor-kadar thaam amarndhu kaakka
Vila-rara netriyai endrum vilangiya kaasipar kaakka
Puruvam thammaith thalarvin maho-dharar kaakka

Thada vizhikal baala-chandhiran-aar kaakka
Kavin valarum adharam Gajamukar kaakka
Thaalam gaNak-kireedar kaakka
Navil sipukam girijai-sudhar kaakka

Nani-vaakkai vinaayakar thaam kaakka
Avir nagai dhun-mugar kaakka
Al Ezhil senjevi paasa-paaNi kaakka
Thavirthal-uraadhu ilang-kodi pol vaLar-mani-naasi-yaich chindhi-dharth-thar kaakka

Kaama-rupoo mugam thannaik gunesar nani kaakka
Kalam Ganesar kaakka
Vaamam urum iru-tholum vayangu kandha-poorvajar thaam makizhndhu kaakka
Emam urum mani-mulai viggina vinaasan kaakka

Idhayam thannaith thom agalum gana-naadhar kaakka
Agattinaith thulangu Erambar kaakka
Pakkam Irandaiyum dharaa-dharar kaakka
Pirut-taththai paavum neekkum viggina-karan kaakka

Vilangi lingam Viyaala-poodanar thaam kaakka
Thakka kuyyam thannai vaggira-thundar kaakka
Saganath-thai al-lal ukka Ganaban kaakka
Ooruvai maNgaLa moorth-thi uvandhu kaakka

Thaazh muzhan-dhaal mahaa-buththi kaakka
Iru-Padham Eka-dhanthar kaakka
Vaazh karang-gap pirap-prasaadhanar kaakka
Mun-Kaiyai vaNanguvaar noi aazh-tharach-chei aasaa-poorakar kaakka

Viral padhuma aththar kaakka
Kezh-kiLarum nagang-gaL vinaayakar kaakka
Kizhakkinil budh-dheesar kaakka
Ag-giniyil sidh-dheesar kaakka

Umaa-puth-thirar then aasai kaakka
Mikka nirudhiyil Gane-Surar kaakka
Viggina-varth-thanar mErkku ennum dhikku adhanil kaakka
Vaayuvil kasa-kan-nan kaakka

Thigazhu dheesi-thakka nidhiban kaakka
Vada-kizhakkil eesa-nandha-narE kaakka
Eka-dhanthar pakal muzhudhum kaakka
Iravinunj chandhi-irandan maattum Ogaiyin viggina kirudhu kaakka

Iraak-Kadhar boodham uru-Vedhaalam Mohini pei ivai-yaadhi uyirth-thirath-thaal varum thuyarum mudivu illaadha piNi palavum vilak-ku pu-paasaangusar thaam viraindhu kaakka

Madhi gyaanam thavam dhaanam maanam oli pugazh kulam van sareera mutrum padhivaana dhanam dhaaniyam giragam manaivi maindhar payil natpaadhig-gadhi-yaavum kalandhu sarvaayudhar kaakka

Kaamar pavuth-thirar mun-naana vidhi-yaarum sutra-melaam mayooresar eng-yaandrum virumbik kaakka
Vendri see-vidhang kapilar kaakka
Kari-Yaadhi-elaam vigadar kaakka

Endru ivvaaru idhu thanai muk-kaalamum odhidin num-paal idai-yooru ondrum ondru-raa munivar-kaaL ariminkaL yaar oruvar Odhinaalum mandra-vaangu avar dhegam
pini-aravach chira-dhEgam aagi man-num

PostHeaderIcon Ganesh Ashtakam

Ganeshashtakam or Ganesha Ashtakam (Vinayagar Asthakam or Ganesha Astagam) is the Hindu devotional prayer gems addressed to Lord Ganesh or Vinayaka, the Lord of knowledge and the remover of obstacles. Chanting or singing Vinayaka Asthakam daily will help one meet with success on all his actions. The meaning of Ganesh Ashtak provide by respected Sri PR Ramachander Sir.

Ganesha Ashtakam Lyrics – Asthakam of Vinayaka (Pillayar)

Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva,
Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe,
Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 1

We sing about and salute that Lord Ganesh,
From whose limitless power emerged countless beings,
From whose property less form emerged great qualities,
And from whose power the world is divided in to a triad

Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha,
Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha,
Thandendradhayo Deva Sanga Manushya,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 2

We sing about and salute that Lord Ganesha,
From whom this entire universe emerged,
And from whom Lord Brahma who sits on a lotus,
Lord Vishnu who pervades the universe,
Lord Shiva who can hide this universe,
Lord Indra, other Devas and men emerged

Yatho Vahni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha,
Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu,
Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha,
Sada Tham Ganesham Namamo Bhajama 3

We sing about and salute that Ganesa,
From whom, the Fire, Sun, Shiva earth and water emerged,
From whom ocean, moon and sky emerged,
And from whom stable and movable beings and trees emerged.

Yatho Dhanava, Kinnara Yaksha Sangha,
Yatha Scharana Varana Swapadascha,
Yatha Pakshi Keeta Yatho Veerudasha,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 4

We sing about and salute that Lord Vinayaka,
From whom, the Asuras, Kinnaras and Yakshas emerged,
From whom Charanas, elephants and canines emerged,
And from whom birds, insects and creepers emerged.

Yatho Budhir Ajnananaso Mumukshor,
Yatha Sampadho Bhaktha Santhoshika Syu,
Yatho Vigna Naso, Yatha Karya Sidhi,
Sada Tham Ganesham Namamo Bhajama 5

We sing about and salute that Lord Pillayar,
From whom wisdom and eternal knowledge
Which drives away ignorance emerged,
From whom wealth which pleases devotees emerged,
And by whom roadblocks are removed and,
Success in every action is attained.

Yatha Puthra Sampadhyatho, Vanchithartho,
Yatho Abhakthi Vignasthadha Anekaroopa,
Yatho Soka Mohaou Yatha Kama Eva,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 6

We sing about and salute that Lord Ganapati,
By whom child wealth and desires are granted,
By whom several forms of problems,
Are created for those who are not devotees,
And who creates sorrow, desire and passion.

Yatho Anantha Shakthi Sasesho Bhabhoova,
Dharadhararenakaroope Cha Shaktha,
Yatho Anekadha Swargalolka Hi Nana,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama 7

We sing about and salute that Lord Ganapathi,
From whom Anantha gets his power to lift the earth,
Who can assume several different forms,
And from whom all the heavens were created.

Yatha Veda Vacho Vikunta Manobhi,
Sada Nethinetheeti Yatha Gunanthi,
Para Brahma Roopam Chidananda Bhootham,
Sadatham Ganesam Namamo Bhajama 8

We sing about and salute that Lord Vighneshvara,
About whom even the Vedas do not understand,
And stop with searches with “This is not”, “This is not”,
Who is the real form of that eternal truth,
And who is the real form of that eternal joy

Phala Sruthi – (Results of chanting Ganesha Ashtakam)

Punarooche Ganadheesa Stotramedath Paden Nara,
Trisandhyam Tridinam Thasya Sarva Karyam Bhavishyathi. 9

If the man devoted to Lord Ganesh,
Reads Ganesha Astakam thrice a day for three days,
All his actions will meet with success.

Yo Japeth Ashtadivasam Sloskashtakamidham Shubham,
Ashta Varam Chathurthyanthu So Ashta Sidheravapnuyath. 10

He who reads this holy octet Ganesha Asthakam for eight days,
For eight weeks or chants it eight times,
On the fourth day of the moon’s phase,
Would make the eight occult powers his own.

Sa Paden Masa Mathram Thu, Dasa Varam Dine Dine,
Sa Mochayed Bandhagatham Raja Vadhyam Na Samsaya 11

He who reads Ganesh Ashtak ten times a day for one month,
Would be freed, even if punished with death by the king

Vidhya Kamo Labed Vidhyam, Puthrarthi Puthramapnuyath,
Vanchithaan Labhathe Sarvan, Ekavimsathi Varatha 12

He who repeats it with devotion for twenty one weeks,
Would get knowledge if he desires and would get children if he desires

Yo Japed Paraya Bhakthya Gajanana Paro Nara,
Evamukthwa Thatho Devaschanthrdhanam Gatha Prabhu 13

He who meditates with devotion on Lord Ganesa,
Would get salvation and attain the rich world of the Lord.

PostHeaderIcon Lord Ganesha Stuthi

Agajanana padmarkam gajananam aharnisham
Anek dantham bhaktanam yekadantham upasmaheth (1)

Vakratunda mahakaya koti surya samarprabha
Nirvignam kurume deva sarvakareyeshu sarvada (2)

Pranamya shirasa devam gouri puthram vinayakam
Bhakthavasam smarenithyam aayuhkaamartha sidhaye (3)

Gajananam bhootha ganadhi sevitham
Kapitha jambo phala sara bhakshitam  (4)

Umasutham shokha vinashkaranam
Namami vigneshwara pada pankajam  (5)

PostHeaderIcon Lord Ganesh Chalisa – English with Meaning

Ganesh Chalisa in Hindi

Jai Ganesh Girija Suvan
Mangal Mul Sujan
Kahat Ayodhya Das Tum Dev Abhaya Varadan

Jai Girija Pati Dinadayala
Sada Karat Santan Pratipala
Bhala Chandrama Sohat Nike Kanan Kundal Nagaphani Ke

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye
Mundamala Tan Chhara Lagaye
Vastra Khala Baghambar Sohain Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain

Maina Matu Ki Havai Dulari
Vama Anga Sohat Chhavi Nyari
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari Karat Sada Shatrun Chhayakari

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise
Sagar Madhya Kamal Hain Jaise
Kartik Shyam Aur Ganara-U Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Ka-U

Devan Jabahi Jaya Pukara
Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara
Kiya Upadrav Tarak Bhari Devan Sab Mili Tumahi Juhari

Turata Shadanana Apa Pathayau
Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau
Apa Jalandhara Asura Sanhara Suyash Tumhara Vidit Sansara

Tripurasur Sana Yudha Macha-I
Sabhi Kripakar Lina Bacha-I
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari Purva Pratigya Tasu Purari

Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin
Sevak Astuti Karat Sadahin
Veda Nam Mahima Tab Ga-I Akatha Anandi Bhed Nahin Pa-I

Pragate Udadhi Mantan Men Jvala
Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala
Kinha Daya Tahan Kari Sara-I Nilakantha Tab Nam Kaha-I

Pujan Ramchandra Jab Kinha
Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari Kinha Pariksha Tabahin Purari

Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi
Kushal-Nain Pujan Chaha Soi
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var

Jai Jai Jai Anant Avinashi
Karat Kripa Sabake Ghat Vasi
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai
Bhramat Rahe Mohin Chain Na Avai

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro
Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro
Lai Trishul Shatrun Ko Maro
Sankat Se Mohin Ana Ubaro

Mata Pita Bhrata Sab Hoi
Sankat Men Puchhat Nahin Koi
Svami Ek Hai Asha Tumhari
Ava Harahu Aba Sankat Bhari

Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin
Jo Koi Janche So Phal Pahin
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari
Kshamahu Nath Aba Chuka Hamari

Shankar Ho Sankat Ke Nishan
Vighna Vinashan Mangal Karan
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan
Sharad Narad Shisha Navavain

Namo Namo Jai Namah Shivaya
Sura Brahmadik Par Na Paya
Jo Yah Patha Karai Man Lai
Tapar Hota Hai Shambhu Saha-I

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari
Patha Karai So Pavan Hari
Putra-hin Ichchha Kar Koi
Nischaya Shiva Prasad Tehin Hoi

Pandit Trayodashi Ko Lavai
Dhyan-Purvak Homa Karavai
Trayodashi Vrat Kare Hamesha
Tan Nahin Take Rahe Kalesha

Dhupa Dipa Naivedya Charhavai
Anta Vasa Shivapur Men Pavai
Kahai Ayodhya Asha Tumhari
Jani Sakal Dukha Harahu Hamari

Nitya Nema kari Pratahi
Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana
Purna Karahu Jagadish

Doha

Shri Ganesh Yeh Chalisa, Paath Karey Dhar Dhyan
Nit Nav Mangal Graha Basey, Lahey Jagat Sanmaan
Sambandh Apne Sahastra Dash, Rishi Panchmi Dinesh
Puran Chalisa Bhayo, Mangal Murti Ganesh

Ganesh Chalisa in English

Glory to Lord Ganesh, the Divine Son of Goddess Girija, the cause of all auspiciousness and intelligence. Ayodha Dass (the composer of these verses) humbly requests that every one be blessed with the boon of being fearless.

O Glorious Lord, consort of Parvati You are most merciful. You always bless the poor and pious devotees. Your beautiful form is adorned with the moon on Your forehead and on your ears are earrings of snakes’ hood.

The holy Ganges flows from your matted hair. The saints and sages are attracted by Your splendid appearance. Around Your neck is a garland of skulls. White ash beautifies Your Divine form and clothing of lion’s skin adorns Your body.

O Lord, the beloved daughter of Maina on Your left adds to Your splendid appearance. O Wearer of the lion’s skin, the trishul in Your hand destroys all enemies.

Nandi and Shri Ganesh along with Lord Shiva appear as beautiful as two lotuses in the middle of an ocean. Poets and philosophers cannot describe the wonderful appearance of Lord Kartikeya and the dark complexioned Ganas (attendants).

O Lord, whenever the Deities humbly sought Your assistance, You kindly and graciously uprooted all their problems. You blessed the Deities with Your generous help when the demon Tarak outraged them and You destroyed him.

O Lord, You sent Shadanan without delay and thus destroyed the evil ones Lava and Nimesh. You also destroyed the demon Jalandhara. Your renown is known throughout the world.

O Lord, Purari, You saved all Deities and mankind by defeating and destroying the demons Tripurasura. You blessed Your devotee Bhagirath and he was able to accomplish his vow after rigorous penance.

O Gracious One, devotees always sing Your glory. Even the Vedas are unable to describe Your greatness. No one is as generous as You.

Lord, when the ocean was churned and the deadly poison emerged, out of Your deep compassion for all, You drank the poison and saved the world from destruction. Your throat became blue, thus You are known as Nilakantha.

When Lord Rama worshipped You, He became victorious over the king of demons, Ravan. When Lord Rama wished to worship Thee with one thousand lotus flowers, the Divine Mother, to test the devotion of Shri Ram, hid all the flowers at Your request.

O Lord, You kept on looking at Shri Ram, who wished to offer His lotus-like eyes to worship Thee. When You observed such intense devotion, You were delighted and blessed Him. You granted His heart’s desire.

Glory be unto You O Gracious, Infinite, Immortal, All-pervading Lord. Evil thoughts torture me and I keep on traveling aimlessly in this world of mundane existence. No relief seems to be coming my way.

O Lord! I beseech Your help and see your divine blessing at this very moment. Save and protect me. Destroy my enemies with Your Trishul. Release me from the torture of evil thoughts.

O Lord, when I am in distress, neither my parents, brothers, sisters nor loved ones can relieve my suffering. I depend only on You. You are my hope. Eliminate the cause of this tremendous torture and bless me with Your compassion.

O Lord, You bless the down-trodden with prosperity and grant wisdom to the ignorant. Lord, due to my limited knowledge, I omitted to worship Thee. Please forgive me and shower Your grace upon me.

O Lord Sankar, You are the destroyer of all miseries. You remove the cause of all obstacles and grant Your devotees eternal bliss. The saints and sages meditate upon Thy most beautiful form. Even celestial beings like Sharad and Narad bow in reverence to You.

O Lord, prostrations to You. Even Brahma is unable to describe Thy greatness. Whosoever recites these verses with faith and devotion receives Your infinite blessings.

Devotees who chant these verses with intense love become prosperous by the grace of Lord Shiva. Even the childless wishing to have children, have their desires fulfilled after partaking of Shiva-prasad with faith and devotion.

On Trayodashi (13th day of the dark and bright fortnights) one should invite a pandit and devotedly make offerings to Lord Shiva. Those who fast and pray to Lord Shiva on Trayodashi are always healthy and prosperous.

Whosoever offers incense, prasad and performs aarti to Lord Shiva, with love and devotion, enjoys material happiness and spiritual bliss in this world and hereafter ascends to the abode of Lord Shiva. The poet prays that Lord Shiva removed the suffering of all and grants them eternal bliss.

O Universal Lord, every morning as a rule I recite this Chalisa with devotion. Please bless me so that I may be able to accomplish my material and spiritual desires

tags: ganesh chalisa, ganesh puja, vignesh, vinayaka slokas, mantra, puja daily, free, daily mantra

PostHeaderIcon Lord Ganesha – 108 Names with Meaning

Ashtottharas (108 Names) of Lord Ganesha with Meanings

1 Akhurath – One who has Mouse as His Charioteer
2 Alampata – Ever Eternal Lord
3 Amit – Incomparable Lord
4 Anantachidrupamayam – Infinite and Consciousness Personified
5 Avaneesh – Lord of the whole World
6 Avighna – Remover of Obstacles
7 Balaganapati – Beloved and Lovable Child
8 Bhalchandra – Moon-Crested Lord
9 Bheema – Huge and Gigantic
10 Bhupati – Lord of the Gods
11 Bhuvanpati – God of the Gods
12 Buddhinath – God of Wisdom
13 Buddhipriya – Knowledge Bestower
14 Buddhividhata – God of Knowledge
15 Chaturbhuj – One who has Four Arms
16 Devadeva – Lord of All Lords
17 Devantakanashakarin – Destroyer of Evils And Asuras
18 Devavrata – One who accepts all Penances
19 Devendrashika – Protector of All Gods
20 Dharmik – One who gives Charity
21 Dhoomravarna – Smoke-Hued Lord
22 Durja – Invincible Lord
23 Dvaimatura – One who has two Mothers
24 Ekaakshara – He of the Single Syllable
25 Ekadanta – Single-Tusked Lord
26 Ekadrishta – Single-Tusked Lord
27 Eshanputra – Lord Shiva’s Son
28 Gadadhara – One who has The Mace as His Weapon
29 Gajakarna – One who has Eyes like an Elephant
30 Gajanana – Elephant-Faced Lord
31 Gajananeti – Elephant-Faced Lord
32 Gajavakra – Trunk of The Elephant
33 Gajavaktra – One who has Mouth like An Elephant
34 Ganadhakshya – Lord of All Ganas (Gods)
35 Ganadhyakshina – Leader of All The Celestial Bodies
36 Ganapati – Lord of All Ganas (Gods)
37 Gaurisuta – The Son of Gauri (Parvati)
38 Gunina – One who is The Master of All Virtues
39 Haridra – One who is Golden Coloured
40 Heramba – Mother’s Beloved Son
41 Kapila – Yellowish-Brown Coloured
42 Kaveesha – Master of Poets
43 Krti – Lord of Music
44 Kripalu – Merciful Lord
45 Krishapingaksha – Yellowish-Brown Eyed
46 Kshamakaram – The Place of Forgiveness
47 Kshipra – One who is easy to Appease
48 Lambakarna – Large-Eared Lord
49 Lambodara – The Huge Bellied Lord
50 Mahabala – Enormously Strong Lord
51 Mahaganapati – Omnipotent and Supreme Lord
52 Maheshwaram – Lord of The Universe
53 Mangalamurti – All Auspicious Lord
54 Manomay – Winner of Hearts
55 Mrityuanjaya – Conqueror of Death
56 Mundakarama – Abode of Happiness
57 Muktidaya – Bestower of Eternal Bliss
58 Musikvahana – One who has mouse As charioteer
59 Nadapratithishta – One who Appreciates And Loves Music
60 Namasthetu – Vanquisher of All Evils & Vices & Sins
61 Nandana – Lord Shiva’s Son
62 Nideeshwaram – Giver of Wealth and Treasures
63 Omkara – One who has the Form Of OM
64 Pitambara – One who has Yellow-Coloured Body
65 Pramoda – Lord of All Abodes
66 Prathameshwara – First Among All
67 Purush – The Omnipotent Personality
68 Rakta – One who has Red-Coloured Body
69 Rudrapriya – Beloved Of Lord Shiva
70 Sarvadevatman – Acceptor of All Celestial Offerings
71 Sarvasiddhanta – Bestower of Skills And Wisdom
72 Sarvatman – Protector of The Universe
73 Shambhavi – The Son of Parvati
74 Shashivarnam – One who has a Moon Like Complexion
75 Shoorpakarna – Large-Eared Lord
76 Shuban – All Auspicious Lord
77 Shubhagunakanan – One who is The Master of All Virtues
78 Shweta – One who is as Pure as the White Colour
79 Siddhidhata – Bestower of Success & Accomplishments
80 Siddhipriya – Bestower of Wishes and Boons
81 Siddhivinayaka – Bestower of Success
82 Skandapurvaja – Elder Brother of
Skand (Lord Kartik)
83 Sumukha – Auspicious Face
84 Sureshwaram – Lord of All Lords
85 Swaroop – Lover of Beauty
86 Tarun Ageless
87 Uddanda – Nemesis of Evils and Vices
88 Umaputra – The Son of Goddess Uma (Parvati)
89 Vakratunda – Curved Trunk Lord
90 Varaganapati – Bestower of Boons
91 Varaprada – Granter of Wishes and Boons
92 Varadavinayaka – Bestower of Success
93 Veeraganapati – Heroic Lord
94 Vidyavaridhi – God of Wisdom
95 Vighnahara – Remover of Obstacles
96 Vignaharta – Demolisher of Obstacles
97 Vighnaraja – Lord of All Hindrances
98 Vighnarajendra – Lord of All Obstacles
99 Vighnavinashanaya – Destroyer of All Obstacles & Impediments
100 Vigneshwara – Lord of All Obstacles
101 Vikat – Huge and Gigantic
102 Vinayaka – Lord of All
103 Vishwamukha – Master of The Universe
104 Vishwaraja – King of The World
105 Yagnakaya – Acceptor of All Sacred & Sacrficial Offerings
106 Yashaskaram – Bestower of Fame and Fortune
107 Yashvasin – Beloved and Ever Popular Lord
108 Yogadhipa – The Lord of Meditation

tags:ganesa 108 names meaning, meanings of ashtottarams, ashtotaras meaning,ganesha slokas

PostHeaderIcon Lord Ganesha Slokas and Mantras

Ganesha (Ganpati) Mool Mantra

Om Gang Ganapataye Namaha
Om Shree Vigneswara Namaha

Shri Ganesha Shloka

VAKRATUNDA MAHAAKAAYA
SOORYAKOTI SAMAPRABHA
NIRVIGHNAM KURUMEDEVA
SARVAKAARYESHU SARVADA ||

(Oh! Lord (Ganesha), of huge body and curved elephant trunk, whose brilliance is equal to billions of suns, always remove all obstacles from my endeavors.)

Shri Ganesha Shloka

GAJAANANAM BOOTHA GANAATHI SEVITAM
KAPITTHA JAMBOOPHALA SAARA PAKSHITAM
UMA SUTAM SHOKA-VINAASHA KAARANAM
NAMAAMI VIGHNESHWARA PAADA PANKAJAM ||

Meaning : Salutations to Lord Ganesha who has an elephant head, who is attended by the band of his followers, who eats his favorite wood-apple and rose-apple fruits, who is the son of Goddess Uma, who is the cause of destruction of all sorrow. And I salute his feet which are like lotus.

Shuklaambaradharamn Devam
ShashivarNamCchaturbhujam.h |
Prasannavadanam Dhyaayet.h
Sarvavighnopashaantaye ||

Meaning : In order to remove all obstacles, one should meditate on (the God Ganesha) as wearing a white garment, as having the complexion like the moon, and having four arms and a pleasant countenance.

Ekadantam Mahaakaayam
Taptakaajnchanasannibham.h |
LaMbodaraM VishaalaaxaM
Vande haM GaNanaayakam ||

Meaning : I bow down to one tusked, huge-bodied, big-bellied, large-eyed Lord Ganesha whose complexion is like that of molten gold.

Vighneshvaraaya Varadaaya Surappriyaaya
Lambodaraaya Sakalaaya Jagadwitaaya
Naagaananaaya Shrutiyagna Vibhooshitaaya
Gauri-sutaaya GaNanaatha Namo Namaste

The Destroyer of Obstacles, Bestower of Boons, Favorite of all Gods, Big bellied, The One who does Good of the entire universe, The one who beautifies Yagna and all Veda, Son of Gauri (Parvati), the Leader of all Ganaa, I salute you.

Srikantho Mathulo Yasya Jananee Sarva Mangalaa |

Janakaha Sankaro Devaha Tam Vande’ Kunjaraananam ||

He for whom Lord Vishnu is the Uncle, Whose mother is the Universal auspicious one, Parvathi, Whose father is Lord Mahaa Deva, to Him the Omkaara Faced One, Sri Ganesha, I am doing the salutations.

Vakrathunda Mahaakaaya Sooryakoti Samaprabha,
Avighnam Kuru Me’ Deva, Sarva Kaaryesu Sarvadhaa.

You, of the twisted trunk and the massive body, With the dazzle and light of millions of suns; Lead me on a path that has no obstacles nor hindrances Clearing the way in all that I do, ever, and always!

Prasanna Vinaayakam De’vam; Pe’rivana Pura Samsthitham |
Sarva Vigna Haram Nithyam; Vandhe’ Sri Kunjaraananam ||

O’ Lord Sri Prasanna Vinaayaga, who lives in His Temple in Pearland; The one who will remove all obstacles for all His devotees at all times; One who has the Omkara face of the elephant, I pray to Him.

Suklaambaratharam Vishnum Sasivarnam Chaturbujam,
Prasanna Vadhanam Dhayaye’t Sarva Vighnopa Santhaye’.

Mooshiga Vaahana Modhaka Hastha -
Saamara Karna Vilambitha Soothra
Vaamana Roopa Maheswara Puthra -
Vighna Vinayaka Paadha Namaste’.

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Adharnisam,
Ane’kadantam Bhakthaanam Ekadandham Upaasmahe’.

Gajaananam Bhuta Ganadhi Sevitam,
Kapiththa Jambu Phala Saara Bhaksitham
Umasutham Soka Vinaasa Kaaranam
Namaami Vighneswara Paadapankajam.

Manthras for Daily Prayers to Sri Ganesha

1. Om Sumukhaya Namaha ;
2. Om Ekadanthaaya Namaha ;
3. Om Kapilaaya Namaha ;
4. Om Gajakarnaaya Namaha ;
5. Om Lambodharaaya Namaha ;
6. Om Vikataaya Namaha ;
7. Om Vighnaraajaaya Namaha ;
8. Om Ganaadhipaaya Namaha ;
9. Om Dhoomaketave’ Namaha ;
10. Om Ganaadhyakshaaya Namaha ;
11. Om Bhaalachandraaya Namaha ;
12. Om Gajaananaaya Namaha ;
13. Om Vakrathundaaya Namaha ;
14. Om Soorpakarnaaya Namaha ;
15. Om He’rambaaya Namaha ;
16. Om Skandapoorvajaaya Namaha

A Prayer for Sri Ganesha – using all His Names.

Sumukhascha E’kadhanthascha Kapilo Gajakarnakah:
Lambodharascha Vikata: Vignaraajo Vinayaka:
Dhoomake’thur Ganaathyaksho Baalachandro Gajaanana:
Vakrathunda: Soorppa Karna: He’ramba: Skandha Poorvajah:

Thvame’va Maathaa Cha Pithaa Thvame’va
Thvame’va Bandhuscha Sakha Thvame’va |
Thvame’va Vidhyaa Cha Thraveenam Thvame’va
Thvame’va Sarvam Mama Dheva Dheva ||
Om Saanthi ! Saanthi !! Saanthi !!!

You are my Mother; You are my Father;
You are my closest Kin; You are my dearest Friend;
You are my Wisdom; You are the Treasure;
You are my Everything; O’ my Lord, My loving Lord ||
Om Peace ! Peace !! Peace !!!

tags: sri ganesh mantra, vinayaka mantra, sri vinayaka mantras,ganesh slokas, daily mantras,online

PostHeaderIcon Lord Ganesha – Photos and Wallpapers

     

        

        

     

     

     

     

     

     

     …………….More here

tags: ganesha wallapers, vinayaka wallapers, vigneshwara wallpapers, ganesha pictures, ganesh pics,free

PostHeaderIcon Vinayaka Chavithi Puja Vidhanam – In English

SRI GANESHA CHATURDHI PUJA PROCESS IN ENGLISH ;

Simple Method :

“Vakratunndd mahaakaay Suryakottisamaprabhaa,

NirvighnaN kuru me dev sarvakaaryesshu sarvadaa.”

Meaning: O Lord Ganesha of large body, curved trunk, with the brilliance of a million suns, please make all my work free of obstacles always.

Ganpati Puja Process :

Puja must be commenced only after performing ablutions .

Begin by reciting “Aum Shri Ganeshya Namah”

Follow this by repeating “Aum” thrice. Now take a sip of holy water and invoke the god to purify you by repeating Aum Shri Ganeshya Namah thrice and wash hands Now the puja can begin.

Sprinkle the ganesha idol with rice grains and flowers and chant Aum Shri Ganeshya Namah Asanam Samarpayami

Next wash the feet of the idol with rice and sandal water and chant ‘Aum Shri Ganeshya Namah Padyam Samarpayami’

Next wash the hands of the idol with sandal water mixed with rice and flowers and chant ‘Aum Shri Ganeshya Namah Samarpayami’

Next offer the idol water to drink , thrice , while chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Achmaneeyam Samarpayami ‘

Next the idol has to be bathed with milk, curd, ghee. Honey and sugar. Chant ‘Aum Shri Ganeshya Namah Panchamrita Snanam Samarpayami’ .

After this make holy water offering. All the five offerings are to be made separately chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Payah Snanam Samarpayami ‘ when offering milk.

Aum Shri Ganeshya Namah Dadhi Snanam Samarpayami‘ when offering curd.

‘Aum Shri Ganeshya Namah Ghrut Snanam Samarpayami‘ when offering ghee.

‘Aum Shri Ganeshya Namah Madhu Snanam Samarpayami’ when offering honey.

‘Aum Shri Ganeshya Namah Sharkara Snanam Samarpayami’ when offering sugar.

Now offer holy water to the idol and then wipe it clean with a piece of cloth while chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Uttaraposhnam Samarpayami’.

Now all the necessary ablutions have been completed.

The puja will proceed by making various offerings to lord ganesha Offer raiment to the idol in the form of two threads chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Vastropvastram Samarpayami’.

When offering white thread repeat ‘Aum Shri Ganeshya Namah Yagyopveetam Samarpayami’.

Now red sandal powder paste is applied to the brow of the idol while chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Gandham samarpayami’.

Offer rice and chant, ‘Aum Shri Ganeshya Namah Akshtam Samarpayami’.

Garland the idol, shower flowers and chant, ‘Aum Shri Ganeshya Namah Puspam Samarpayami’.

Offer Durva grass chanting, ‘Aum Shri Ganeshya Namah Durvan Kuran Samarpayami’.

Leaves offering chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Bilvapatram Samarpayami’.

NOW OFFER FLOWERS TO IDOL AND CHANT - GANESHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

LORD GANESHA STUTHI , GANESHA PANCHA RATNA STOTRAM

Burned perfume offering to be made while chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Dhoopam Agrapyami’.

Perform the aarti of the idol with a ghee lamp chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Deepam Darshyami’.

Give sweets to the lord, chanting ‘Aum Shri Ganeshya Namah Naivedyam Samaryami’.

Offer water to the idol ‘Aum Shri Ganeshya Namah Achmaneeyam Samarpayami’.

Offer fruit, ‘Aum Shri Ganeshya Namah Phalam Samarpayami’

Offer betel nut, betel leaf, clove and cardamom and chant ‘Aum Shri Ganeshya Namah Tamboolam Samarpayami’.

Offer perfume and chant ‘Aum Shri Ganeshya Namah Itram Samarpayami’

Offer coins and chant ‘Aum Shri Ganeshya Namah Dakshinam Samarpayami’

Now offer sandal rice, flower, and durva all mixed in water and chant “Aum Shri Ganeshya Namah Vishesh Argyam Samarpayami”

Now genuflect before the idol while chanting, Aum Shri Ganeshya Namah I bow before you.

Finally to bring the puja to a close circle the idol in a clockwise direction while chanting Aum Shri Ganeshya Namah Pradakshinam Samarpayami once.

ANOTHER METHOD  – SRI MAHA GANAPATHI POOJA PROCESS

SIDDHI VINAAYAKA PUJA

1 AT THE REGULAR ALTAR

Om Sarvebhyo Gurubhyo namah
Om Sarvebhyo Devebhyo namah
Om Sarvebhyo Braahmanebhyo namah

Praarambha kaaryam nirvigna-masthu, Shubham shobhanamasthu,
Ishta devathaa kuladevathaa suprasannaa varadaa bhavathu.

(offer flowers, kumkum, agarbhatthi)

AT THE SIDDI VINAAYAKA ALTAR

2 ACHAMANAA:

Take the take and leave the water on 3rd Mantra

Om Keshavaaya swaahaa,
Om Naaraayaanaya swaahaa,
Om Maadhavaya Swaahaa,
Om Govindaaya namah,
Om Vishnave namah,
Om Madhusoodanaaya namah,
Om Tivikramaaya namah,
Om Vaamanaaya namah,
Om Sridharaaya namah,
Om Hrishikeshaaya namah,
Om Padmanaabhaya namah,
Om Damodaraaya namah,
Om Sankarshanaaya namah,
Om Vasudevaaya namah,
Om Pradyumnaaya namah,
Om Anirudhdhaaya namah,
Om Purushothamaaya namah,
Om Adhokshajaaya namah,
Om Naarasimhaaya namah,
Om Achyuthaaya namah,
Om Janaardanaaya namah,
Om Upendraaya namah,
Om Haraye namah,
Om Shri Krishnaaya namah

Om pranavasya parabhrahma rishih paramaatmaa devathaa daivi gaayathri chandah, praanaayaame viniyogah. Om bhuh, Om bhuvah, Om swahah, Om maahah, Om janah, Om tapah, Om satyam, Om tatsaithur-varenyam bhargo-devasya dhimahi, dhiyo-yonah prachodayaath
Om apojyothi rasomritam, brahma bhur- bhuva-swarom

3 SAMKALPAH

Om Srimaan Maha-Ganaa-dhipathaye namah,
Om Sri Gurubhyo namah,
Om Sri Saraswathyey namah,
Om Ishta devathaa-bhyo namah,
Om Kula-devathaa-bhyo namah,
Om Sthana-devathaa-bhyo namah,
Om Grama-devathaa-bhyo namah,
Om maathaa pitrubhyaam namah,

Shukl-aambara-dharam devam, shashi-varnam chatur-bhujam
Prasanna-vadanam dhyayeth, sarva vignopa-shaanthaye

Sarva-mangala maangalye, Shive sarva-artha saadhike
Sharanye tryambake devi, Naaraayani namosthuthe

Shaalivaahana shake vartamaane vyavaaharike Dhaatu naama samvatsare uttaraa/dakshina-ayane amuka rithua, amuka maase, krishna pakshe, chaturthyaam tithau, yevam guna-visheshena vishishtaayaam shubha punya thithau mama aathmana shruthi-smrithi-puraanoktha phala-praapyartham, mama sa-kutumbhasya kshema stherya Ayur-arogya, mama upaaththa durithakshaya dwaara, Sri Parameshwara preethyartham, angikrita Sri Siddhi Vinaayakam uddhishya Samkashti vratham karishye.

Idam phalam mayaa-deva staapitam purata-stava, tena may safalaa-vaaptir-bhaveth janmani-janmani. (keep fruits in front of the Lord)

7 DEEPA STHAPANA

Athah devasya vaama bhaaghe, deepa sthaapanam karishye.
Agni-naagni samidhythe kavir-grahapathir-yuvaa, havyavaat juvaasyah (light the lamps)

8 BHOOMI PRARTHANA

Mahidyau prathveechana imam yajnam mimikshataam, piprataanno bhareemabhih

9 DHAANYA RAASHI

Om aushadhaya samvadanthe somena saharaajna,
yasmai krineti braahmanastham raajan paarayaamasi (Touch the grains/rice/wheet)

10 KALASHA STHAAPANA

Om aa kalasheshu dhaavathi pavitre parishichyathe, ukthair-yajneshu vardhathe (keep kalasha on top of rice pile)

Om imam me Gange Yamune Saraswathi shuthudri-sthomam sachatha parishnya, asiknya marud-vradhe, vitastha-yaarjireye shrunuhyaa sushomaya (fill kalasha with water)

Om gandha-dwaaraam dhura-darshaam nitya pushpam karishinim, Ishwarim sarva bhutaanaam taami hopa-hvaye-shriyam (sprinkle in/apply gandha to, kalasha)

Om yaa phalineeryaa aphalaa apushpaa-yaascha pushpaani, brahaspathi prasothaasthaano manchatwam hasah (put beetle nut in kalasha)

Om sahiratnaani daashushu-suvaathi savitaa bhagah, tambhaagam chitra mimahe(put jewels/washed coin in kalasha)

Om hiranya-rupah hiranya sandrig-paanna paatsyedu hiranya varnah, hiranya-yaathari-payoner-nishadyaa hiranyadaa-dadatthyan-namasmaiy (put gold/dakshina in kalasha)

Om kaandaath-kaandaath-parohanthi parushah parushya pari evano dhurve pratanu sahasrena shatena-cha (put dhurva/karika )

Om ashwatthevo nishadanam parnivo vasathishkrita, go-bhaaja itkila sad yatsa navadha poorusham (put five leaves in kalasha)

Om yuvaasu vaasah pariveeth aagathsa ushreyaan bhavathi jaayamaanah, tam dhi-raasa kavaya unnayanthi swaddhyo swaddhyo manasaa devayanthah.(tie cloth for kalasha)

Om poornadarvi paraapatha supoornaa punaraapatha, vasneva vikrinaava hra-isha-moorjam shatakrito (copper plate and ashtadala with kumkum)

Iti kalasham pratishtapayami (Sakala poojarthe akshataaan samarpayaami – SPAS)

12 KALASHA PUJANA

(continue with second kalasha )

Kalashasya mukhe Vishnuh, kante Rudrah samaasritah
Moole tatra sthito Brahma, madhye Maatraganaah smratah
Kukshaatu Saagaraah sarve, sapta dweepa Vasundhara
Rigvedatho Yajurvedah Samavedo-hyatharvanah
Angeischa salathah sarve, kalashaanthu samaashritaah
Atra Gaayathri, Saavithri shaanthi pushtikari thathaa
Aayanthu deva pujartham-abhishekaartha siddhaye
Om sitaa-site sarite yatra samgadhe tatr-aaplutaaso divam-utpatanthi
Ye vai-tanvam visrajanti dhiraaste janaso amritatwam bhajante


Kalashah Prarthana:

Kalashah kirthim-aayushyam prajnaam, medhaam, shriyam, balam
Yogyathaam paapahaanim cha, punyam vraddhim cha saadhayeth
Sarva thirthamayo yasmaath, sarva devamayo yathah
Athah haripriyosi twam, Poorna-kumbham namosthuthe.
Kalasha-devathabhyo namah
15 AATMA-SHUDDHI
(Sprinkle water from shankha on things/on devotees)

Apavitro pavitro vaa, sarva avasthangatopi vaa
Yah smareth Pundrikaaksham, sah bhahyaam-bhyantharah suchih


18 PANCHAMRITHA PUJAA
( put tulasi leaves or akshataas in vessels)
Kshire Govindaaya namah – (keep milk in the centre)
Dadhini Vaamanaaya namah – (curd facing east )
Grithe Vishnave namah – (Ghee to the south)
Madhuni Madhusoodhanaayaa namah ( Honey to west )
Sharkaraayaam Achyuthaaya namah ( Sugar to north)

PEETA PUJA

Gum Ganapathaye namah, Dakshina dishe sum Saraswathyey namah, Uttara dishe Mahaa-Lakshmyey namah, Vasthu-purushaaya namah, Gum Ganapathaye namah, Dum Durgaayaeye namah,Pramodaayey namah,

PRAANA PRATHISHTA

(hold flowers/akshatha in hand)

Om asya sri Vara Siddhi Vinaayaka praana prathishTapana mahaa manthrasya, Brahma, Vishnu, Maheshwaraa rishayah, Rig-Yaju-Saama-Atharvani chchandaamsi, praana shakthih, paraa devathaa,
Hraam beejam, hreem shakthih, hraum keelakam, mama vara Siddhi Vinaayaka praana prathishta siddhyarthe jape viniyogah.

Kara-Nyaasah:

- Hraam angushthaabhyaam namah, Hreem tarjanee-bhyaam namah,
Hroom madhyamaa-bhyaam namah, Hraim anaamikaa-bhyaam namah,
Hraum kanishtakaa-bhyaam namah, Hrah karatala-kara-prashta-bhyaam namah

Anga-Nyaasah:-

Hraam hridayaaya namah, Hreem shirase swaaha, Hroom shikhaayey vaushat, Hraim kavachaaya hum, Hraum nethra-triyaaya-vaushat, Hrah asthraaya phat, bhur-bhuva-swahr-om

DYAANAM:

Rakthaam-bodhis-Tha potholla sadaruna sarojaadhiroodha
Karabjeh pasham kodandamikshud-bhava, mani-gana-mapynkusham
Pancha-banaan, Bi-Braanaa-srakkapalam thri-nayana-lasithaa Peena-vakshoruhaadya
Devi baalaarka-varna bhavathu sukha-kari praana-shakthih paraanah

Hraam, hreem, kraum, ya, ra, la, va, sha, sha, sa, ha, Haum, Om vara Siddhi Vinaayaka praanah, mama praanah (vara Siddhi Vinaayaka jivah), mama jeevah, vaangmanah shrothra, jihvaa-graaneyh uchchaa-swaroopena bahiraagathya asmin bimbe (asmin kalashe, asyaam prathimaayaam) sukhena chiram thirashtanthu swaahaa

Asunithe punahr-asmaasu chakshuvah, punah-praanamihino dhehi-bhogam, jopa-kshema sooryam-uchcharantham manumathe, mradaayaana, swasthi
Amruthum vai praana amrutha-maapah, praananeva yathaa sthaanam upahwayeth

Swaamin sarwa Jagannaatha yaavath-poojaa-vasaanakam
Taawathwa preethi-bhaavena (bimbesmin) sannidhim kuru

Aawwaahito bhava, sthaapitho bhava, sannihitho bhava, sanniruddho bhava, avakuntitho bhava, supreetho bhava,, suprasanno bhava, sumukho bhava, varado bhava, mama sarvaabhishta phala prado bhava, praseeda praseeda (show mudras to Lord)

Aathwaavahanthu harayuswa-chethashwey-thrairashwey-shakethumadbhi
Vaathaja-vairbal-varbir-manoja-vairaayaahi shigram mama hawyaaya-sharwom

(offer the flowers, akshathas and prayers)

MAHAA GANAPATHI NYAASA

Om Ganaanaam thwaa ithi anthrasya grathsamada rishih Ganapathir-devatha jagathi chandah, maha Ganapathi nyase viniyogah
Ganaanaantwethi angushtaabhyaaya namah
Ganapathim havaamaye ithi tarjaneebyam namah
Kavim kaveenam ithi madhyamaabhyaam namah
Upavashravas-thama ithi kanishtakaabhyaam namah
Aana-shranva-nnothibhi-seeda-saadhanam ithi karatala-kara-prashTaabhyaam namah

Evam Hridayaadi Nyasah: Om Bhur buva swarom ithi digbandhah

Ganaanaan-thwyey shirase swaaha, Ganapathimithi lalaataaya namah
Havaamah ithi mukhaaya namah, Kavim kaveenaamithi hridayaaya namah
Upasrhavasthama ithi naabhyey namh, JyeshTa raajya ithi katyey namah
Brahmanaam ithi oorubhyaam namah, Brahmanaswatha ithi jaanubhyaam namah
Aana-shranvan ithi jaTaraabhyaam namah, MaathiBanthi Gulfaubhyaam namah
Sibhah paadam ithi paadabhyaam namah

Asya herambha nyaasa mahaamanthrasya shuklarka rishih hey-rambo devathaa, anushtup chandah, gum beejam, Om shakthih, swaahaa keelakam, mama samastha manoratha sidyartha sumangalmaapthu nyaasam karishey

Om namo herambaaya angushtaabyaam namah, Madana mohitaaya tarjaneebyaam namah,
Mama sankata madhyamaa, nivaaranaaya anamikaabyaam namah, Hum phat kanishtakaabyaam namah, Swaahaa kara-tala prashtaabyaam namah, Klim ithi digbandhah,

23 DHYAANA

Vinayakam hemavarsham pashaankushadharam vibhum
Dhyayor Gajaananam devam baala chandra samaphrabham

Om Sahasra-shirshaa purushah, sahasraakshah sahasrapaath,
sah bhumim vishwatho vratwaa tyathishta-ddhashaangulam

Sri Vinaayakaaya namah Dhyaanaath dhyaanam samarpayami

24 AAWAAHANA

(hold flowers in hand)
Sindhooraruna kumbham cha, kumkumaankitha malinam
Sarwa vigna kshayakaram siddhidam sarvakaamadam

Purusha- ye-vedam sarvam yad-bhootham, yascha bhavyam,
utaamritha-thwasye shaano yadannenaathi rohathi

Sri Vinaayakaaya namah aawaahanam samarpayami (offer flowers to Lord).

Aawwaahito bhava, sthaapitho bhava, sannihitho bhava, sanniruddho bhava, avakuntitho bhava, supreetho bhava,, suprasanno bhava, sumukho bhava, varado bhava, praseeda praseeda (show mudras to Lord)

25 AASANAM

Chatur-bhujam mahaa-kaayam, poorna chandra sama-prabham
Eka-dantham shoorpa-karnam, poorna modaka dharinam

Ethaavaanasya mahimaatho Jyaayaamsa poorushah,
Paadosya vishwa-bhoothani tripaad-asyaa-mritam divi

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, aasanam samarpayaami (offer flowers/akshathaas)

26 PAADYAM

(offer water)

Indraadi vanditham devam, siddha gandarva sevitham
Paadyam grahaana devesha, Vinaayaka namosthuthe

Tripaad-oordhva udwaith-purushah, paadosyehaath bhavath punah
Thatho-vishwaj-vyakraa mathsaashanaa-nashane abhi

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, paadyam samarpayaami

27 ARGHYAM

(offer water)

Gajaanana mahaakaaya, naagayajnopaveethine,
Sooryakoti prathikaasha grahaanarghyam namosthuthe

Tasmaad-viraala jaayatha viraajo aadhi-poorushah
Sajaatho athya-richyatha paschad-bhoomi madhopurah

Sri Umaa-suthaaya namah, arghyam samarpayaami

28 AACHAMANEEYAM
(offer water, or akshathaa/ leave/flower )

Arghyam devadeva namasthubhyam, nirvignam Gana nayaka
Gangodakam mayaaneetham, idam aachamanam kuru

Yathpurushena havisha deva yajna-mathanvatha
Vasantho-asyaasee-daajyam, greeshma idmah sharaddavi

Lambodaraaya namah, aachamaneeyam samarpayaami

29 SNAANAM
Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, malaapakarsha snaanam samarpayaami

29 a) Pachaamritha Snanam:

29 a.1 Paya snaanam (milk bath)
Om aapyaaya swa swa-sa-methuthe vishwathah soma-vrashnam, bhavaa-vaajasya sanghade

Surabhe-sthu samu-thpannam, devaanaam-api durlabham
Payo dadhaami devesha, snaana-artham prathi-grihyathaam

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, payah snaanam samarpayaami.

29 a. 2 Dadhi snaanaam (curd bath)
Om dadhi-kraavno akaari-sham jishno-rashwasya-vaajinah, surabhino mukhaa-karath prana aayunshitaarishat
Chandra-mandala samkaasham, sarva-deva-priyam hi yath,
Dhadhi dadaami devesha, snaana-artham prathi-grihyathaam

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, dadhi snaanam samarpayaami.

29 a. 3 Ghratha snaanam (Ghee bath)
Om gratham mimikshey ghratha-masya yonir-grathe shritho ghrathamasya-dhaama
Anushta-dhamaavaha maadayaswa swaahaa-kratham vrashabha vakshi-havyam

Aajyam suraanaam aahaaram-aajyam yajney-prathishti-tham
Aajyam pavithram paramam snaana-arthaam prathigrahya-thaa

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, gratha snaanam samarpayaami.

29 a 4 Madhu snaanam (Honey bath)
Om madhu-vaatha rithaayathe madhu-ksharanthi sindhavah, Maadhvinah santhoshvadheeh
Madhunaktha muthoshaso madhu-mathwa-arthivam rajah, madhu-dyau rasthunah pitha,
Madhumaanno vanaspathir-madhumaam asthu sooryah, maadhweergaavo bhavanthunah

Sarvaushadhi samuth-pannam piyusha sadrasham madhu,
Snaanarthanthe mayaa-dattham grrahaana Parameshwara

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, madhu snaanam samarpayaami.

29 a) 5 Sharkaraa snaanam (Sugar bath)
Om swaadhuh pavasya divyaaya swaadhu-darindraaya suhaveethu naamne
Swadur-mitraaya varunaaya brihaspathaye madhumaa adaabhyah

Ikshu-dandaath samuthpanna, rasya-snigdha-taraa shubhaa
Sharkareyam mayaa-datthaa, snaanaartham prathigrihyathaam

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, sharkaraa snaanam samarpayaami.

29 b). Gandhodaka snaana (Sandlewood water bath)
Hari chandana sambhootham, Hari preethescha gauravaath
Surabhi priaya Govinda, gandha snaanaaya grihyathaam

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, gandodaka snaanam samarpayaami.

29 c) Abhyanga snaanam (Perfumed Oil bath)
Om kanikra-dajwa-nusham, prabhru-vaana. iyathir-vaachamariteva naavam
Sumangalascha shakune bhavaasi- maatwaa kaachid-abhi-bhavishwyaa vidatha

Abhyanga-artham maheepaala tailam pushpaadi sambhavam
Sugandha dravya sammishram sangra-haana jagath-pathe

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, abhyanga snaanam samarpayaami.

29 d) Angwodharthana (To clean the body)
Ango-dhwarthana-kam deva, kastooryade vimishritham
Lepana-artham grihaanedam, haridra kumkumair-yutham

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, ango-dwartha-nam samarpayaami.

29 e) Ushnodaka snaanam (Hot water bath)
Naanaa theerthaa-daa-hrtham cha, toya-mushnam mayaa-kratam
Snaanaar-tham cha prayaschaami, sweekurushwa dayaa-nidhe

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, ushnodaka snaanam samarpayaami.

29 f) Shuddhodaka snaanam (Pure water bath )
(sprinkle water all around)
Om aapo-hishta maya bhuvah, Taana oorje dadaathana, Maheranaaya chaksase,
Yovah shiva-tamorasah tasya-bhajayathe hanah, ushateeriva maatarah,
Tasmaa aranga-maamavo, yasya kshayaaya jinvadha, apo jana yathaa-chanah

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, shuddhodaka snaanam samarpayaami.
(after sprinkling water around, throw one tulsi leaf to the north)

30 MAHA ABHISHEKAH:
( Sound the bell, pour water from kalasha)

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, Mahaa abhisheka snaanam samarpayaami.

32 VASTHRA
(offer two pieces of cloth for the Lord)

Raaktha-varnam vasthra-yugmam, devaanaam cha sumangalam
Grahaaneshwara sarvajna,Lambodara Shiva-athmaja

Om tam yajnam barhishi praukshan-purusham jaatha-magrathah
tena deva ayajantha saadhyaa rishaya-schaye

Om Sri Siddhi Vinaayakaya namah, vastra-yugmam samarpayaami

34 YAJNOPAVEETHA

Tasmaad-yajnaath-sarva hutha ruchah saamaani jajnire
chandamsi jajnire, tasmaad-yajus-tasmaad- ajaayatha

Daaranaartham brahma-soothra, sauvarnanchothariyakam
Vakra-tunda grahaanedam, bhakthaanaam varadaayaka

Om Vakratundaaya namah, yajnopaveetham samarpayaami

SARVA AABHARANAANI

Tasmaad-ashwaa ajaayantha ekecho bhayaadathah
gavo ha-jajnire thasmaath-tasmaath-jaathaa ajaavayah

Suvarnena kratham haaram, mauthikaischa sushobhitham
Bhakthya samarpitham tubhyam, bhushanam pratigrahyathaam

Gunashaaline namah, sarva aabharanaani samarpayaami

35 GANDHA

Tasmaad-ashwaa ajaayantha ekecho bhayaadathah
gavo ha-jajnire thasmaath-tasmaath-jaathaa ajaavayah

Gandham grahaan devesha, divya chandana mishritham
Karpoora kumkumaayuktham, Umaa puthra namosthuthe

Kapilaaya namah, gandham samarpayaami

38 AKSHATHA

Yath-purusham vyadadhuh kathidha-vyakalpayan ,
mukham kimasya kau bahu ka-ooru pada-uchyethe

Shaaliyaam shwetha-varnaabhyaam, raktha-chandana mishritham
Akshathaan mayaadaththaan, grahaana suravanditha

Vigna-raajaaya namah, akshathaan samarpayaami

39 PUSHPA

Brahmanosya mukham-aseed-baahu-raajanya kritah,
ooru tadasya yad-vaischah, padbhyam shudro-ajaayatha

Kamalothpala kalhaara punnaga brahatheeni cha
Naanaa vidhaani divyaani, pushpaani prathigrahyathaam

Vikataaya namah, pushpaani samarpayaami

41 ATHAH ANGAPUJAAH

Ganaadhipathaye namah paadau poojayaami
Umaa-puthraaya namah gulfau poojayaami
Agha-naashanaaya namah jaanunee poojayaami
Vinaayakaaya namah janghey poojayaami
Isha puthraaya namah ooroon poojayaami
Sarva-siddhi-pradaayakaaya namah katim poojayaami
Eka-danthaaya namah prashTam poojayaami
Gajaananaaya namah naaBhim poojayaami
Sumukhaaya namah vaksha-sthalam poojayaami
Vikataaya namah muKham poojayaami
Vigna Raajaaya namah danthan poojayaami
Hey-rambhaaya namah nasikaan poojayaami
Sura raajaaya namah karnau poojayaami
Vatave namah nethram poojayaami
Aakhu-wahanaaya namah udaram poojayaami
Phala chandraaya namah lalaatam poojayaami
Dwaitha matrakaaya namah shirah poojayaami
Suraarchithaaya namah sarvaangaani poojayaami

42 ATHAH PUSHPA PUJAAH

Vigna raajaaya namah malathi pushpam samarpa-yaami
Lambodaraaya namah punnaga pushpam samarpa-yaami
Shivaaya namah bilva pushpam samarpa-yaami
Vakrathundaaya namah chmpaka pushpam samarpa-yaami
Shoorpa-karnaaya namah kapiththa pushpam samarpa-yaami
Kubjaaya namah karaveera pushpam samarpa-yaami
Ganeshaaya namah ashwaTHa pushpam samarpa-yaami
Vigna-naashine namah vakuLa pushpam samarpa-yaami
Vikataaya namah parijaatha pushpam samarpa-yaami
Vaamanaaya namah kaanchana pushpam samarpa-yaami
Sarva devadhi-devaaya namah shatha-patra pushpam samarpa-yaami
Vigna hartre namah giri-karnikaa pushpam samarpa-yaami
Eka danthaaya namah kalhaara pushpam samarpa-yaami
Krishna pingalaaya namah padma pushpam samarpa-yaami
Phala chandraaya namah nimba pushpam samarpa-yaami
Ganeshaaya namah maalathi pushpam samarpa-yaami
Shankara soonave namah paatalee pushpam samarpa-yaami
Chinthamanaye namah arka pushpam samarpa-yaami
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, pushpa pujaam samarpayaami

43 ATHA PATRA PUJAAH

Ganaadhipathaye namah maachi patram samarpayaami
Umaa putraaya namah brangaraaja patram samarpayaami
Gajaananaaya namah bilva patram samarpayaami
Hara soonave namah doorva patram samarpayaami
Ibha vakthraaya namah shamee patram samarpayaami
Vikataaya namah karaveera patram samarpayaami
Vinaayakaaya namah ashwaththa patram samarpayaami
Kapilaaya namah arka patram samarpayaami
Bhava-priyaaya namah jamboo patram samarpayaami
Deveshaaya namah Vishnukranthi patram samarpayaami
Vatave namah daadimaa patram samarpayaami
Sura-pathaye namah aamra patram samarpayaami
Phaala chandraaya namah jambeera patram samarpayaami
Hey rambhaaya namah shwetha-doorvaa patram samarpayaami
Eka danthaaya namah mallikaa patram samarpayaami
Shoorpa karnaye namah jaajee patram samarpayaami
Sura raajaaya namah maruvaka patram samarpayaami
Paashankusha dharaaya namah apaaa-maarga patram samarpayaami
Sumukhaaya namah tulasi patram samarpayaami
Ganaadhipathaye namah brahathee patram samarpayaami
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah patrapujaam samarpayaami

44 DHOORVA PUJAH

Ganadhipathaye namah, – doorva yugmam poojayaami,
Umaa puthraaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Eka danthaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Agha naashine namah, – doorva yugmam poojayaami,
Kumaara-gurave namah, – doorva yugmam poojayaami,
Vigna raajaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Lambodaraaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Vikataaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Hey ramBhaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Kapilaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Phaala chandraaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Ibha vakthraaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Shoorpa karnaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Dwai-maathuraaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
SumuKhaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
ViGhna Raajaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Sura Raajaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Mooshaka vaahanaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Sarva siddhi pradaayakaaya namah, – doorva yugmam poojayaami,
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah doorva poojaam samarpayaami

48 ASHTOTHTHARA PUJA

Chant Dyaana shloka

(to concentrate on the Lord)

Om Vakrathunda mahaa kaaya, Koti soorya samaphrabha
Nirvignam kuru me deva, shubha kaaryeshu sarvadaa

Om Vinaayakaaya namah, Vignaraajaaya namah, Gaureeputhraaya namah,
Ganeshwaraaya namah, Skandaa-grajaaya namah, Avyayaaya namah, Poothaaya namah, Dakshaa-dhyakhsyaaya namah, Dwija priyaaya namah, Agni-garBha-chChide namah, Indra shri-pradaaya namah, Vanee-bala pradaaya namah, Sarva Siddhi-pradaayakaaya namah, Sharva-thanayaaya namah, Gauri tanoojaaya namah, Sharvariee-priyaaya namah, Sarvaathmakaaya namah, Srashti-karthre namah, Devaani-kaarchithaaya namah, Shivaaya namah, Shuddhaaya namah, Buddhi priyaaya namah, Shaanthaaya namah, Brahma-chaarine namah, Gajaananaaya namah, Dwai-maathuraaya namah, Munisthuthyaaya namah, Bhaktha vigna vinaashanaaya namah, Eka danthaaya namah, Chathur-baahave namah, Shakthi-samyuthaaya namah, Chaturaaya namah, Lambodaraaya namah, Shoorpakaranaaya namah, Herambhaaya namah, Brahmavitamaaya namah, Kaalaaya namah,Grahapataye namah, Kaamine namah, Somsooryagnlochanaya namah, Paashaankushdharaaya namah, Chandaaya namah, Gunaateetaaya namah, Niranjanaaya namah, Akalamashaaya namah, Svayamsiddharchitapadaaya namah, Beejaapurakaraaya namah, Avyaktaaya namah, Gadine namah, Varadaaya namah, Shashvataaya namah, Kratine namah, Vidvatpriyaaya namah, Veetabhayaaya namah, Chakrine namah, Ikshuchapadhrite namah, Abjothphalakaraaya namah, Shridhaaya namah, Shrihetave namah, Stutiharshataaya namah, Kalaadhbrithe namah, Jatine namah, Chandrachoodaaya namah, Amreshvaraaya namah, Nagayagnopavitine namah, Shrikanthaaya namah, Ramaarchitapadaaya namah, Vriteene namah, Sthoolkanthaaya namah, Trayeekartre namah, Samghoshpriyaaya namah, Purushotamaaya namah, Sthooltundaaya namah, Agraganyaaya namah, Gramanye namah, Ganapaaya namah, Sthiraaya namah, Vrididaaya namah, Subhgaaya namah, Shooraaya namah, Vageeshaaya namah, Siddhidaaya namah, Durvabilvapriyaaya namah, Kantaaya namah, Paapahaarine namah, Kritagamaaya namah, Samaahitaaya namah, Vakratundaaya namah, Shripradaaya namah, Soumyaaya namah, Bhaktakankshithdaaya namah, Achutaaya namah, Kevalaaya namah, Siddhaaya namah, Sachidanandavigrahaaya namah, Gyanine namah, Mayaayuktaaya namah, Dantaaya namah, Brahmishtaaya namah, Bhayavarchitaaya namah, Pramartadaityabhayadaaya namah, Vyaktamoortaye namah, Amoortaye namah, Parvathishankarotsangakhelnotsavalaalnaaya namah, Samastajagadadhaaraaya namah, Varmooshakavaahanaaya namah, Hrishtastutaaya namah, Prasanaatmane namah, Sarvasiddhipradaayakaaya namah.

Iti Shri Siddhi Vinaayakaashtotara Shatanaamaavali Sampoornam.

49 DHOOPAM

Dashangam guggulam divyam-uththamam Gana Naayaka
Dhoopam grahaana devesha Gauri puthra namosthuthe

Yath-purusham vyadadhuh kathidhaa-vyakalpayan ,
Mukham kimasya kau bahu ka-ooru paada-uchyethe

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah dhoopam samarpayaami

50 DEEPAM

Sarvajna sarva devesha, sarva siddhi pradaayaka
grahaana mangalam deepam, Rudra puthra namosthuthe

Brahmanosya mukham-aseed-baahu-raajanya kritah,
ooru tadasya yad-vaischah-padbhyaam shoodro-ajaayatha

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, deepam darsha-yaami

51 NEIVEDYAM

(dip finger in water and write a square and ‘sri’ mark inside the square. Place neivedya on ‘sri’. ; remove lid and sprinkle water around the vessel; place in each food item one washed leaf/flower/akshatha. (show mudras) ;

Nir-veeshi-karanaartham Taarksha mudraa, Amrathi karanaartham dhenu mudra
Pavatri-karanaartham Shankha mudra – samrakshnaartham Chakra mudra
Vipula-maaya karanaartham meru mudra

Touch neveidya and chant 9 times ‘Om’
Om sathyam-twarthena parishinchaami (sprinkle water around the neveidya)

Bhoh! Swaamin bhojanaartham aagaschaadi vijnaapya (request Lord to come for dinner)

Amritho-pastharanam-asi swaha (drop water from shankhaa)

Annam chathurvidam swaadhu,-rasai shadBhi samanwitham
Paramaannam cha madhuram, modakaan Gratham-aarchithaan
NaarikeLam IkshuKhandam, ramBha Phala samanwitham
Modakaa-poopa laddooni, dadhi ksheeram cha sadGratham
Bhakshya bhojyam cha neveidyam, preethyarTham prathigrahyathaam

Om praan-aathmane swaahaa
Om aapaan-aathmane swaahaa
Om vyaan-aathmane swaahaa
Om udaan-aathmane swaahaa
Om samaan-aathmane swaahaa

Nevedyam grahyathaam deva, bhakthi mey achalaam kuruh
Eepsitham me varam dehi, iha-thra cha paraam gathim

Chandramaa manaso jaatas-chaksoh suryo-ajaayatha,
mukhaad-indrasch-aagnischa praanaad-yaayur-ajaayatha.

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, neivedyam samarpayaami

(cover face with cloth, and chant Gayathri manthra five times )

Sarvatra amrithopi-dhaanya-masi swaahaa

UTTHARAAPOSHANAM

Gangodakam samaaneetham, karpooragaru samyutham
Bhakthyaa-daththam grahaanedam, Vigna Raaja namosthuthe

Madhe madhye paneeyam samarpayaami

Om Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, uttaraa-poshanam samarpayaami
(Let flow water from shankha)

PUNARAACHAMANEEYAM

Karpoora mishritham thoyam, kasthooryaadi samanwitham
Grahaana ViGna Raajendra, karodwarthanakam shubham

53 PHALAASHTAKA
(put tulsi/akshathaa on fruits)

Naarikelam cha naaranga, kadalee mathulungakam
Ikshu Khandam grahaanesha, prithyartham prathigrahyathaam
Daadimba badari jamboo, kapithTham praBhratheeni cha
Draakshaa Kharzoora panasa, Phalaani prathi-grahyathaam

Idam phalam mayaa-deva staapitam purata-sthava,
tena may safalaa-vaapthir-bhaveth janmani-janmani.

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, phalaashtakam samarpayaami

54 KARODWARTHANA

Karodwarthanakam deva-mayaa daththam hi bhakthi-thah
Charu chandra prabhaam divyam grahaana jagadeeshwaara

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, karo-dwartha-naarthe chandanam samarpayaami

55 TAAMBOOLAM

Naagavallee dalair-yuktham, eka vimshathi samkhyaya
kramukam choorna samyuktham, thaamboolam pratigrahyathaam

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, thaamboolam samarpayaami

56 DAKSHINA

Sauvarnam rajatham chaiva, nikshiptham cha thavaagrathah
Suvarna pushpam devesha sarva viGhna haro bhava

Devoththamaaya namah, suvarna pushpam samarpayaami

57 MAHA NIRAJANA

Chandraadithyau cha Dharanee, vidyu-dagni-sthaTheva cha
Twameva sarva jyotheemshi aarthikyam pratigrahyathaam

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, uttara-niraajanam samarpayaami

59 PRADAKSHINA

Namasthe devadevesha, Bhakthaanaam aBhaya-prada
ViGnam naashaya kaalesha, haraathmaja namosthuthe
Pradakshina triyam deva, prayathnena mayaakritham
Daasom ithi maam raksha namasthe Bhaktha-vathsala
Kritham me Hara devesha, Shiva puthra namosthuthe.

Siddhiprada mamaapyashu, sarvaan kaamaan prapooraya
Thwath prasaadena sarvaani, kaaryaani cha karomyaham
Shathrunaam naashanam chaiva, viGnaanaam Dhwansanam kuru
Itis praarthanaam samarpayaami

60 NAMASKAARA

Namah sarva hithaarthaaya jagadaara hethave
Shraashtaangoyam pranaamasthe prayathnena maya krithah
urusaa shirasaa drishtwaa, manasaa vachasaa thathaa
padbhyaam karaabhyaam jaanubhyaam, pranaamoshtaanga muchyathe

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, namaskaaraan samarpayaami

61 RAJOPACHAARA

Grahaana prameshaana, sarathne chchathra chaamare
darpanam vyajinam chaiva, raaja-bhogaaya yatnathah
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, chathram samarpayaami
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, chaamaram samarpayaami
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, geetham samarpayaami
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, nrithyam samarpayaami
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, vaadyam samarpayaami
Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, samastha rajopachaararthe akshathaan samarpayaamii

62 MANTRA PUSHPA

Yajnena yajna-maya-jantha devaasthani dharmani prathamanyasan,
teha-naakam mahimaanah sachant yatra purve saadya santhi devah

Yah shushih prayatho-bhoothwa juhuyaadaajya, manwaham
sooktham pancha dasharcham chaa shri kaamah sathatham japeth
vidyaa bhuddhi dhana-eishwarya, putra pauthraadi sampadah
pushpaanjali pradaanena, dehime eepsitham varam

Namasth-wananthaaya sahasra moorthaye, sahasra paadaakshi shiroru baahave
sahasra naamne purushaaya shaashwathe, sahasra koti yugadhaarine namah

Om namo mahad-bhyo namo, arbhakebhyo namno, yuvabhyo nama aashinebhyah
yajaam devaanya disha-kravaa mamaa jaayasah sham samaa-vrakshi-deva

Yajnena yajna-maya-jantha devaasthani dharmani prathamanyasan,
teha-naakam mahimaanah sachant yatra purve saadya santhi devah

Om raajaadhi raajaaya, prasahya saahine, namo vayam vaishravanaaya koormahe
same kaamaan, kaama kaamaaya mahyam, kaameshwaro vaishravano dadhaathu
Kuberaaya vaishravanaaya mahaaraajaaya namah

Om swasthi, sraamraajyam, bhojyam, swaaraajyam, vairaajyam, paarameshtaam raajyam
mahaaraajya-maadhipathya-mayam samantha paryaayisyaath saarwa bhaumah
saarvayushah, anthaada, parardhath, prathivyey samudra paryanthaya ekaraalithi
tadapyesha shlokobhi-geetho maruuthah, praiveshtaaro maruthasyaa vasan grahe
aavikshithaasya kaama-prer-vishwedeva sabhaasada iti

Sri Siddhi Vinaayakaaya namah, manthrapushpam samarpayaami

64 THIRTHA PRAASHANA

Akaala mrithyu haranam, sarva vydhi-upashamanam
Ganesha paadodakam shubham

ARGHYA PRADAANAM

Gauree puthra namasthesthu, sarva siddhi vinaayaka
Sarva samkata naashaaya, grahaanaarGhyam namosthuthe
Gauri puthraaya namah, prathamaarGhyam samarpayaami

Vinaayaka namasthuBhyam, sarva kaamya Phala prada
Vaanchitham dehi me daththam, grahaanarGhyam namosthuthe
Vinaayakaaya namah, dwitheeyaarGhyam samarpayaami

Phaal chandra namsthuBhyam, Bhakthaanaam Bhadradaayaka
Gandha pushpa Phalairyuktham, grahaanrGhyama namosthuthe
Phaala chandraaya namah, thritheeyaarGyham samarpayaami

Theerthaanaam uththamam devi, Ganesha priya vallaBhe
Sarva samkata naashaartham, chathurthaarGhyam namo
Lambodaraaya namah, ChathurthyaarGhyam samarpayaami

66 VISARJANA PUJA

Poojaanthe chathram samarpayaami, chaamaram samarpayaami,
nrithyam samarpayaami, geetham samarpayaami, vaadyam samarpayaami, aandolik–aarohanam samarpayaami, ashwaarohaman samarpayaami, gajaarohanam samarpayaami.

Sri Siddhi Vinaayakaaya swami devathaabhyo namah, samastha raajopachaara, devopachaara, shakthyupachaara, bhakthyupachaara, poojaam samarpayaami

67 AATMA SAMARPANA

Yasya smrithyaa cha naamnokthya, tapah, pooja, kriyaadishu
Noonam sampoornathaam yaathi sadyo vandey tam-achyutham

Manthraheenam, kriyaaheenam, bhakthiheenam Janaardhana
Yath-poojitham mayaa-deva paripoornam thadasthu mey

Anaya mayaa kritha shodashopachaara pujayaa Sri Siddhi Vinaayakah supreethah, suprasannah varado bhavthu. Madhye manthra, tanthra swara, varna nyunaathiriktha,lopa,dosha,praayaschiththaartham Achyuthaa-(A)nantha Govinda naama-thriya mahaa-manthra japam karishey

Om Achyuthaaya namah, Ananthaaya namah, Govindaaya namah
Om Achyuthaaya namah, Ananthaaya namah, Govindaaya namah
Om Achyuthaaya namah, Ananthaaya namah, Govindaaya namah
Achyutha-nantha-Govindebhyo namah

Kaayena vaacha manasendriyervaa, bhuddhyaathmanaa vaa prakritheh swabhaavaath
karomi yad yad sakalam parasmei Naaraayanaa yethi samarpayaami

Sri Siddhi Vinaayakaaya Swami devatha prassadam shirasa grahnaami

68 KSHAMAAPANA

Aparaadha sahasraani kriyanthe aharnisham mayaa
thaani sarvaani me deva kshamaswa purushoththama

GachCha sathwam-Umaa-puthra, mamaanugraha kaaranaath
Poojithosi mayaa bhakthyaa, gachCha swasThaanakam praBho
(Shake the kalasha)

(vinnayaka puja, puja, ganesh, lord ganesha , vratam, puja vidhanam , english puja, vinayaka chavithi puja vidhanam online, download vinayaka pooja, puja, poja, process of vinayagar puja in english, ganesha chaturthi puja in english, vinayaka chatudhi pooja process in english, ganesha chaturthi puja in english, download, vigneshwara pooja online

PostHeaderIcon Lord Ganesha

Click Ganesha pujas in Hindi  

Click Ganesha pujas in Telugu

Stotrams
Slokas and Mantras
Ashtakams
Aarti and Bhajans
MP3 Songs Download
Pictures and Wallpapers

PostHeaderIcon Lord Vinayaka Popular 16 Names

The idols and temples of Ganesha are found all over the world. We we have archeological evidence to suggest that he was worshipped in some temples of northern India as early as first century AD. The Ganapatyam lists 32 iconic forms of Lord Ganesha of which 16 are considered to be the most popular. They are not different Ganeshas but personification of his various aspects and attributes. There are idols and images of Lord Ganesha corresponding to these 16 forms. In each aspect Ganesha is shown with specific color, shape, posture and a variety of objects  in his hands. Ganapathi is also symbolically worshipped in the form of a kumbha consisting of a coconut sitting atop the mouth of a round pot or vessel surrounded by five mango leaves. In some places Ganesha is worshipped in the form of lingas, salagramas and yantras. The swastika is also considered to be a symbol of Ganesha because he is a god of luck and auspiciousness.

The sixteen forms of Ganesha are shown below:

1.Bala Ganapathi
2.Taruna Ganapati
3.Bhakti Ganapathi.
4.Maha Ganapathi
5.Vira Ganapathi
6.Sakti Ganapathi
7.Duvija Ganapathi
8.Ucchistha Ganapathi
9.Vighnaraja Ganapathi
10.Kshira Ganapathi
11.Lakshmi Ganapathi
12.Siddhi Ganapathi
13.Urdhava Ganapathi
14.Heramba Ganapathi
15.Vijaya Ganapathi
16.Niruttha Ganapathi

Tags: 16names, 16forms of ganesha, padahaaru namalu, sixteen names and forms of lord ganesh, vinayaka

Search
Visitor Counter

Powered By Indic IME