Saturday , 19 August 2017

Category Archives: Ashtakam

Lingashtakam – With Meaning

Linga Ashtakam – With Meaning Brahma Murari surarchita Lingam Nirmala bhasita sobhita Lingam Janmaja dukha vinasaka Lingam Tat pranamami Sadasiva Lingam I bow before that Lingam, which is the eternal Shiva, Which is worshipped by Brahma, Vishnu and other Devas, Which is pure and resplendent. And which destroys sorrows of birth. Devamuni pravararchita Lingam Kamadahana karunakara Lingam Ravana darpa vinasaka ... Read More »

Ganesh Ashtakam

ganeha-ashtakam

Ganeshashtakam or Ganesha Ashtakam (Vinayagar Asthakam or Ganesha Astagam) is the Hindu devotional prayer gems addressed to Lord Ganesh or Vinayaka, the Lord of knowledge and the remover of obstacles. Chanting or singing Vinayaka Asthakam daily will help one meet with success on all his actions. The meaning of Ganesh Ashtak provide by respected Sri PR Ramachander Sir. Ganesha Ashtakam ... Read More »

Lord Ganesha Stuthi

ganesha-stuthi

Agajanana padmarkam gajananam aharnisham Anek dantham bhaktanam yekadantham upasmaheth (1) Vakratunda mahakaya koti surya samarprabha Nirvignam kurume deva sarvakareyeshu sarvada (2) Pranamya shirasa devam gouri puthram vinayakam Bhakthavasam smarenithyam aayuhkaamartha sidhaye (3) Gajananam bhootha ganadhi sevitham Kapitha jambo phala sara bhakshitam  (4) Umasutham shokha vinashkaranam Namami vigneshwara pada pankajam  (5) Read More »

Ardha Naareswara Ashtakam

ardhanareeswara-ashtakam

Ardha Nareeswara Ashtakam Translated by P. R. Ramachander Thisgreat stotra is a prayer to Lord Shiva in the form of Ardha Nareeswara.According to the references, I have it is written by a sage calledUpamanyu. But in my search of the web, I found that it is included as awork of Adi Sankaracharya by no less a person than the great ... Read More »

Lingastakam – Holy Hymn of Lord Shiva

lord-shiva-ashtakam

Lingashtakam Bramhamurarri surarchita lingam, Nirmala bashita shobita lingam Janmaja duka vinasaka lingam,Tatpranamami sadashiva lingam Devamuni pravarajita lingam, Kamadahana karunakara lingam Ravanadarpa vinashaka lingam,Tatpranamami sadashiva lingam Sarvasuganda sulapitha lingam, Budivivardhana karana lingam Sidha surasura nanditha lingam, Tatpranamami sadashiva lingam Kanakamahamani bushitha lingam, Banipathi vashitha shobitha lingam Dakshasu yagna vinasaka lingam, Tatpranamami sadashiva lingam Kunkuma chandana lapitha lingam, Pankajahara shushobitha lingam Kanchitha ... Read More »

Bhilvastakam – Holly Hymn of Lord Shiva

lord-shiva-puja1

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih Shivapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam Akhanda bilva patrena pujite nandikeshvare Shudhyanti sarvapapebhyo ekabilvam shivarpanam Shaligrama shilamekam vipranam jatu charpayet Somayagya mahapunyam ekabilvam shivarpanam Dantikoti sahasrani vajapeya shatani cha Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam Laxmyastanuta utpannam mahadevasya cha priyamh Bilvavruixam prayachchhami hyekabilvam shivarpanam Darshanam bilvavruixasya sparshanam papanashanam Aghorapapasamharam ekabilvam shivarpanam ... Read More »

Shivastakam – Holly Hymn of Lord Shiva

lord-shiva-puja

Prabhum prananatham vibhum vishvanatham, Jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham, shivamshankaram shambhumishanamide Gale rundamalam tanau sarpajalam, mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam shivam, shankaram shambhumishanamide Mudamakaram mandanam mandayantam, mahamandala bhasmabhushhadharamtam Anadihyaparam mahamohaharam, shivam shankaram shambhumishanamide Vatadho nivasam mahattattahasam, mahapapanasham sadasuprakashamh Girishamganesham sureshammahesham, shivamshankaram shambhumishanamide Girindratmajasangrahitardhadeham, Girau sansthitam sarvada sannageham Parabrahmabrahmadibhirvandhyamanam, shivam shankaram shambhumishanamide Kapalam trishulam karabhyam dadhanam,padambhojanamraya kamam dadanam Balivardayanam suranam pradhanam, shivam shankaram shambhumishanamide ... Read More »

Sadasivashtakam

sadashivashtakam

SADA SIVASHTAKAM By Sage Patanjali Translated by P. R. Ramachander This Stotra is from Halasya Puranam, (i.e. the story of the city of Maduraiin Tamil Nadu) and is a prayer to Sundareswarar (the pretty god) ofMadurai. This is written by Sage Pathanjali. This sage was one of thosefor whom Lord Shiva danced in Chidambaram. Since his feet consideredproper for salutation ... Read More »

Putra Prapti Ashtakam and Mantra

Putra Prapti mantra and ashtakam

Putra Prapthi Mantra :  It is also known as SantanGopal Mantra Recieting mantra will give you a male child.. “Om Kleeng Shrreng Hreeng Jeeng Om Bhurbhuvah Swah Om Devaki Sut Govindam Vasudev Jagatpate Dehi Mey Tanayam Krishan Twamaham Sharanam Gatah Om Om Swah Bhuvah Bhuh Geeng Hreeng Shreeng Tweeng Om” Recite above mantra  one lakh times for Mantra Siddhi. It has ... Read More »

Chidambharashtakam

shiva-chaidambarashtakam

Chidambharashtakam [The Octet on Lord of Chidambara] Translated by P. R. Ramachander The presiding deity of Chidambaram is Lord Shiva in the dancing pose called as Nataraja. This unusual prayer is addressed to the Linga in Chidambara Temple and is similar to Lingashtakam. Brahma mukhamara vanditha lingam, Janma jaraa maranathaka lingam, Karma nivarana koushala lingam, Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam. 1 ... Read More »